Ten werset z Pisma Św. był myślą przewodnią rekolekcji Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, które odbyły się w dniach 8–10 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu nad Wisłą.

ks. prof. Waldemar ChrostowskiNauki głosił ks. prof. Waldemar Chrostowski — wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wybitny biblista, autor ponad 1450 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Z ramienia DPiP posługą kapłańską służył ks. Grzegorz Piątek SCJ. Do Kazimierza przybyli przedsiębiorcy z całej Polski m.in. ze Śląska, Warszawy, Wrocławia i Lublina.

Choć wietrzna pogoda nie sprzyjała spacerom po pięknym mieście, jakim jest Kazimierz, sprzyjała modlitwie, kontemplacji Pisma Świętego i rozmyślaniu o trudach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ksiądz Chrostowski w prostych słowach, za pomocą tekstów biblijnych ukazywał, jaka jest rola przedsiębiorcy i pracodawcy w dzisiejszym świecie. Rekolekcjonista mówił o tym co dzieje się gdy ekonomia spotyka się z wiarą i Biblią, tłumaczył także jaka jest rola kobiet w działalności gospodarczej na podstawie fragmentu z Księgi Przysłów „Niewiastę dzielną któż znajdzie?” (31, 10). Osoby biorące udział w rekolekcjach mogły po raz kolejny zadumać się nad dobrze znaną przypowieścią o talentach, tym razem w kontekście swojej pracy i powołania. W razie wątpliwości każdy mógł się zwrócić do księdza profesora, który z chęcią odpowiadał na wszystkie zadawane pytania.

Podczas tych kilku dni wyciszenia uczestnicy mogli odpocząć od nawału pracy, zmęczenia, ale również odrzucić zagubienie duchowe, wątpliwości, a odnaleźć wewnętrzny spokój i siły do podejmowania kolejnych działań i inicjatyw. W trackie wielkopostnego spotkania kilka osób podjęło zobowiązania Duszpasterstwa TALENT.

Katarzyna Kwitowska

Fragment wstępnej konferencji, którą wygłosił ks. Waldemar Chrostowski (17′52″)

Galeria