komunikacja-700x290px

Wszystko, czym jesteśmy jako ludzie dojrzali, ludzie pełni, jest zbudowane na fundamencie osiągniętym przez nas w rozmowie, w dialogu z Bogiem i innymi ludźmi. Cała nasza wiedza, system naszych wartości, ostatecznie też i wiara kształtują się w toku dialogu ze światem ludzi dorosłych. To rozmowa, dialog — w najszerszym znaczeniu tego wyrazu, jest tym środkiem, dzięki któremu rozwija się nasze człowieczeństwo. Udana rozmowa sprawia, że każdy z nas doświadcza swojej wartości jako człowiek.

Uważne słuchanie, z zaangażowaniem i uznaniem dla osoby mówiącej, zwiększa jej poczucie własnej wartości. Takie słuchanie jest jakby przekazaniem informacji: „To, co mówisz, jest dla mnie ważne i cenię cię”. Nic więc dziwnego, że dobrzy słuchacze są lubiani, a ich stosunki z innymi ludźmi układają się dobrze. Osoby uważnie słuchane są o wiele bardziej skłonne do współpracy czy ustępstw. Okazywanie im w ten sposób szacunku jest jednocześnie zaspokajaniem ważnej potrzeby akceptacji i uznania (a jest to jedna z ważniejszych potrzeb psychicznych każdego z nas) i procentuje z ich strony gotowością zaspokojenia naszej potrzeby współpracy czy ustępstw. Aktywne, uważne słuchanie z umiejętnością bezpośredniego nazywania i wyrażania swoich uczuć w dużej mierze może przyczynić się do zmniejszenia stresów, zbędnych spięć i nieporozumień. Autentyczne słuchanie zbliża członków rodziny do siebie, buduje zaufanie i poczucie faktycznej przynależności. Wynika to między innymi z tego, że jeśli ludzie wiedzą, że mówią do kogoś, kto ich słucha (nie osądza, nie interpretuje, nie ocenia, nie przerywa) to otwarcie wypowiadają swoje myśli, są bardziej twórczy, maksymalnie wykorzystują swój intelektualny i duchowy potencjał.

Celem spotkania jest przede wszystkim nauczenie uczestników podstawowych umiejętności z zakresu podstaw psychologii komunikacji:

  • rozróżnianie komunikacji pośredniej i bezpośredniej;
  • rozróżnianie elementów komunikatu;
  • rola uczuć i temperamentu w komunikacji;
  • emocjonalna manipulacja;
  • role społeczne;
  • komunikacja a zaburzenia osobowości;
  • uważne, aktywne słuchanie;
  • kategoryzowanie wypowiedzi na: oskarżające, oceniające, wspierające, wartościujące, badające i rozumiejące;
  • dobre i złe strony psychologii komunikacji;
  • fundamentalne zasady poprawnej komunikacji w rodzinie.

 

ks. Jerzy Dzierżanowski — doktor nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny. Absolwent Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (KUL) oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Osób Uzależnionych (Warszawa). Zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji, a w szczególności bezpośrednim przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów i siedmiu monografii. Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco – Młodzieżowy. Otrzymał również: nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu, nagroda Ministra Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów(2000 r.), nagroda Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną w 2003 r.

 

Brak wolnych miejsc, zapisy zakończone.