Rekolekcje wielkopostne w Gródku n. Dunajcem

W dniach 23–25 lutego 2007 roku. Duszpasterstwo Talent po raz siódmy zorganizowało rekolekcje wielkopostne. Po raz piąty odbyły się one w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym diecezji tarnowskiej Arka w Gródku n. Dunajcem, kierowanym przez ks. Ignacego Klucznika. Myślą przewodnią konferencji i kazań wygłoszonych przez ks. dr. Witolda Kaweckiego CSsR (wykładowca UKSW), było hasło tegorocznego programu duszpasterskiego polskiego Kościoła: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.

Uczestnicy rekolekcji byli bardzo zadowoleni z poziomu kazań i konferencji. Chętnie dyskutowali z rekolekcjonistą, który nie szczędził czasu również na prywatne rozmowy. Do Gródka przybyło 55 dorosłych i sześcioro dzieci, którymi podczas konferencji i dyskusji opiekowała się p. Beata Miąsko. Ze strony duszpasterstwa za rekolekcje odpowiadali ks. Jerzy Mordalski i ks. Grzegorz Piątek, którzy prowadzili modlitwy, spowiadali i dyskutowali z uczestnikami.

Ks. W. Kawecki, który ze środowiskiem biznesu zetknął się po raz pierwszy podkreśla, że jest to „wielki nurt do zagospodarowania w polskim Kościele”. — „Jestem zbudowany intencją poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dla tych ludzi. Nie tylko czy płacić, czy nie płacić podatki, ale jak stawać się lepszym, jak uświęcać siebie i innych na tej trudnej etycznie drodze życiowej” — powiedział w rozmowie z korespondentką KAI p. Agnieszką Dziarmagą. Dodał, że jest to grupa bardzo zdyscyplinowana, w pełni korzystająca ze wszelkich zaproponowanych form modlitwy. — „To dobrze, że wciąż przychodzą nowi ludzie i sama idea duszpasterstwa dobrze się rozwija. Księża sercanie wykonują wspaniałą pracę, a z drugiej strony jest realne zapotrzebowanie ze strony środowiska biznesu” — dodał ks. Kawecki.

Jak co roku Duszpasterstwo zorganizowało sprzedaż książek, aby promować literaturę religijną i zdobyć fundusze na działalność. Ponadto zorganizowano wystawę poświęconą Duszpasterstwu i dystrybuowano biuletyn „Talent”, modlitwy i ulotki informacyjne oraz kalendarz ufundowany przez p. Marka Świeżego.

Ważnym wydarzeniem podczas rekolekcji i w całej historii Duszpasterstwa było podpisanie przez 19 osób deklaracji, w której zobowiązały się do: (1) cotygodniowego odmawiania modlitwy przedsiębiorcy i dziesięciominutowej lektury Pisma Świętego, (2) wspierania duszpasterstwa i promowania go w środowisku przedsiębiorców, (3) dążenia do prowadzenia firmy zgodnie ze wskazaniami społecznej nauki Kościoła.

Idea zobowiązań, która została wypracowana na lutowym spotkaniu Rady Programowej Duszpasterstwa w Koszycach Małych, została przedstawiona przez ks. G. Piątka, a uczestnicy rekolekcji mieli dwa dni na podjęcie decyzji. Osoby zainteresowane składały podpisane deklaracje przed ołtarzem podczas wieczornej adoracji. Następnie deklaracje zostały opieczętowane i podpisane przez koordynatora Duszpasterstwa. Ich uroczyste wręczenie nastąpiło podczas Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji. Przed końcowym błogosławieństwem zainteresowani stanęli przed ołtarzem, ks. G. Piątek oddał im podpisane deklaracje, a ks. J. Mordalski wręczył znaczki z logo Duszpasterstwa. Następnie wszyscy obecni w kaplicy odmówili modlitwę przedsiębiorcy i pracodawcy.

Relacja z rekolekcji ukazała się w serwisie KAI dzięki pomocy p. Agnieszki Dziarmagi.