Pierwszomajowa pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu zgromadziła na wspólnej modlitwie biskupów, kapłanów, robotników i przedsiębiorców oraz przedstawicieli władzy. Miała wyjątkowy charakter ze względu na uczestnictwo w niej Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Widząc tak zróżnicowaną społecznie i zawodowo grupę pielgrzymów modlących się wspólnie, myślałem o zaleceniu założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Leona Dehona (1843–1925), który stwierdził, że każdy kapłan powinien wziąć „rękę przedsiębiorcy i wsunąć ją w rękę robotnika, starając się razem w trójkę, w duchu chrześcijańskiej miłości realizować słuszne, wszystkie doczesne i wieczne aspiracje”.

O wiecznych i doczesnych aspiracjach mówił w swoim kazaniu ordynariusz kaliski bp Edward Janiak, który również przewodniczył Mszy świętej. Przypomniał o genezie i naturze solidarności w jej podwójnym znaczeniu: jako związku zawodowego oraz jako postawy duchowej i społecznej. Kiedy powstał NSZZ „Solidarność”, naród pokazał, że się prostuje, powstaje z kolan, dojrzewa do wolności i działa w oparciu o związek ludzkich serc. Dało się słyszeć wołanie o poszanowanie ludzkiej godności i praw ludzi wierzących. Impuls dla takiej postawy dał Jan Paweł II, który podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku otworzył nas na działanie Ducha Świętego, który jest sprawcą jedności i odnowy, a także źródłem pamięci. W imię tej pamięci trzeba zachować wdzięczność wobec dzieła i nauczania Papieża z Polski oraz tych, którzy oddali życie za ojczyznę. W kazaniu bp Janiak przypomniał ponadto, że pamięć domaga się nie tylko wdzięczności, ale również prawdy. Dlatego trzeba wiedzieć, że nie wszyscy zostali wierni ideałom „Solidarności”, która zrodziła się z niezgody na kłamstwo i manipulację oraz niegodziwość systemu. Przed nami stoi trudne zadanie podtrzymania ideałów oraz budowania porozumienia na fundamencie przebaczenia.

Po Mszy świętej bp Janiak przed obrazem Świętej Rodziny wypowiedział akt zawierzenia rodzin, robotników i przedsiębiorców opiece św. Józefa. Modlono się o mądrość dla rządzących, o wrażliwość na potrzeby bezrobotnych i bezdomnych, o umiejętność rozeznawania i pełnienia woli Bożej. W tej uroczystej chwili biskupowi ordynariuszowi towarzyszyli biskupi seniorzy diecezji kaliskiej i pan prezydent Duda.

Na drugą część pielgrzymki złożyło się spotkanie pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu przed bazyliką. Tam przemówił do zebranych prezydent A. Duda. Podkreślił, że niezbędne jest stałe odwoływanie się sprawiedliwości, wspólnoty i wolności. Na sprawiedliwość składa się nie tylko sprawiedliwa płaca, ale także uczciwa i solidna praca. W przemówieniu padły ważne słowa o przedsiębiorcach. Prezydent podkreślił ich ciężką pracę oraz odpowiedzialność za rozwój ojczyzny i budowanie wspólnoty.

Pielgrzymkę zakończyło tradycyjne dzielenie się chlebem oraz piknik w pobliskim parku, w którym wziął udział także pan prezydent. Nasze Duszpasterstwo reprezentowane było przez kilku przedsiębiorców przybyłych z Mszany Dolnej, Tuszyna, Pstrążnej i Kalisza.