Praktyczna Szkoła Przedsiębiorczości powstała przy Fundacji Czyń Dobro oraz pod patronatem Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. PSP dostarcza kompetencji przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym , jak efektywnie prowadzić swoje życie, rodziny i firmy.
Bądźmy razem,
razem czyńmy DOBRO!

(Łk 10,27)
„… Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego…”
(J 13,34)
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Miłość żyje w naszych sercach. Można ją porównać do czasu… – czas od zawsze jest, jest i chociaż ciągle płynie jak rzeka, to nigdy go nie zabraknie i zawsze chcemy mieć go więcej.
Miłości doświadczamy, choć czasami jej nie dostrzegamy, nie doceniamy, nie potrafimy jej odwzajemniać.
Miłość jest wtedy, kiedy wzajemne relacje między dwojgiem ludzi opierają się na zrozumieniu, zaufaniu, cierpliwości…
Miłość jest potężna, ale powinna być też wyrozumiała i powinna umieć wybaczać.

„ Umiejętność porozumiewania się z ludźmi jest takim samym towarem jak cukier czy kawa i zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”.
John D. Rockefeller

Dlaczego miłość jest dla nas ważna? Co to znaczy porozumiewać się z miłością?
Jak wzbudzić wiarygodność i zaufanie u ludzi.
Jak budować z miłością trwałe relacje międzyludzkie aby razem zwyciężać?
Jakie ma znaczenie w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych?


Adresaci warsztatów
Przedsiębiorcy i wszyscy zainteresowani, którzy pragną z miłością porozumiewać się z ludźmi, w obszarach swego życia rodzinnego i zawodowego
Cel warsztatów

 • Zapoznanie uczestników z zasadami efektywnego porozumiewania się i budowanie relacji międzyludzkich
  aby razem zwyciężać
 • Poznanie narzędzi procesu porozumiewania się w celu przekazywania informacji, prowadzenia rozmów,
  pracy w zespołach, kontaktach rodzinnych i społecznych

Uczestnicy po warsztatach posiadać będą umiejętności:

 • Skutecznego porozumiewania się z rozmówcą na poziomie treści i emocji przekazywanych informacji
 • Budzenia zaufania swoją postawą
 • Dostosowania typu własnego zachowania do typu zachowania rozmówcy
 • Asertywnego wyrażania własnego zdania — znajomość narzędzi koniecznych w skutecznym porozumiewaniu się
 • Przekazywania informacji w taki sposób aby być zrozumiałym
 • Aktywnego słuchania aby usłyszeć drugą osobę
 • Opanowania własnych emocji

PROGRAM WARSZTATÓW
od 9.00 Rejestracja uczestników
09.30 Miłość – zaprojektuj swoje życie z Bogiem. Celem porozumiewania się jest miłość.
Powitanie i wprowadzenie ks. Przemysława Króla SCJ.
09.50 Porozumiewanie się z miłością
Osobowość i tożsamość. Rozpoznanie kim jestem.
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Lejek porozu