Andrzej Sionek – z wykształcenia fizyk i teolog, od lat zaangażowany w  działalność ewangelizacyjną – sprowokował do dania sobie odpowiedzi na pytania: Dlaczego pracuję? Czy czuję się powołany przez Boga do pracy, którą wykonuję? Pokazał i uzasadnił, jakie powinno być spojrzenie chrześcijanina na rzeczywistość pracy.

Konferencję została wygłoszona 5 grudnia 2010 r. podczas VII pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców do Krakowa Łagiewnik.

Andrzej Sionek, Praca — przeznaczenie czy więzienie, 29′39″

 

Andrzej Sionek prowadzi En Christo. Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego.