Rekolekcje wielkopostne dla przedsiębiorców w Domus Mater
Benedyktyn z Tyńca o. Włodzimierz Zatorski ujął serca i umysły 32 uczestników krakowskich rekolekcji zorganizowanych przez nasze Duszpasterstwo od 19–21 lutego br. Stało się tak dzięki wiedzy i umiejętnościom rekolekcjonisty, który – sięgając do najlepszej tradycji i praktyki Kościoła – w sposób obrazowy mówił o istotnych elementach duchowości lidera. Przypomniał, że mamy możliwość kształtowania życia zgodnie z zamysłem Boga względem każdego z nas. Musimy jednak wyzwalać się z fałszywych wyobrażeń o sobie i twardo stąpać po ziemi, by dojść do nieba. Warto porządkować życie zgodnie z benedyktyńskim hasłem: Ordo et pax – ład/porządek, który wiedzie do pokoju. Lider powinien zadbać o właściwą relację z Bogiem i bliźnimi, gdyż inaczej nie sprosta stawianym mu wymaganiom, ciążącej na nim odpowiedzialności i osamotnieniu, na które nieuchronnie jest skazany ze względu na swoją funkcję. W życiu liczy się autentyczna relacja z Bogiem i wymaganie od siebie tego, co jest możliwe do zrobienia (np. regularna lektura Pisma świętego). Uczestnicy rekolekcji zapamiętali celne, czasem dosadne powiedzenia o. Włodzimierza: życie jest po to, aby żyć; nie robić z modlitwy akademii ku czci Pana Jezusa; nie mogę zabronić ci być głupim.
Na rekolekcje do Domus Mater przyjechali przedsiębiorcy m.in. z Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Janowa Lubelskiego i Łodzi. Oprócz modlitwy, refleksji i dyskusji mieli okazję do odwiedzenia opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu.


 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: