13 czerwca, w dniu uroczystości Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, w roku jubileuszu 90-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej, odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Działa on już od 15 lat. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu Górnego Śląska oraz ich duszpasterze – księża Grzegorz Piątek SCJ i Przemysław Król SCJ.
Spotkanie rozpoczęła msza święta w Bazylice Piekarskiej, której przewodniczył kustosz sanktuarium ks. prałat Władysław Nieszporek. Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Piątek SCJ, podczas którego zwrócił uwagę na fakt, że rocznicowe spotkanie „Talentu” odbywa się w roku ważnych jubileuszów: 90-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej, 90-lecia powstania diecezji katowickiej oraz 50-lecia ponownej koronacji cudownego obrazu po kradzieży koron.
Piekary Śląskie to miejsce, gdzie zawsze pielgrzymowali ludzie pracy, ale teraz stały się także celem pielgrzymowania przedsiębiorców. Ksiądz Grzegorz wspomniał wielkich Polaków, którzy w Piekarach powierzali swe losy Matce Bożej. Na koniec mszy świętej przedstawiciel przedsiębiorców odczytał modlitwę zawierzenia przedsiębiorców.
Po nabożeństwie w auli sanktuaryjnej przywitano zebranych tradycyjnym śląskim „Szczęść Boże”. Podczas tej części spotkania zaprezentowany został film przypominający postać zmarłej w 2011 r. Małgorzaty Matei, wieloletniej animatorki piekarskich spotkań „Talentu”. Po filmie ks. Piotr Brząkalik, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej, autor radiowych komentarzy do Ewangelii i felietonista Radia eM wygłosił prelekcję pt. „Bogaci przed Bogiem – dzięki komu, w czym i przez co?”.
Prowadzący Piotr Budzisz, w imieniu przedsiębiorców uczestniczących w piekarskich spotkaniach, złożył podziękowania księżom: prałatowi Nieszporkowi za gościnę oraz Grzegorzowi Piątkowi SCJ za wielkie dzieło „Talentu”. Przywitano także Marka Świeżego, założyciela „Talentu” w całej Polsce.
Zebranych gości przywitał ks. prałat Władysław Nieszporek. Gospodarz piekarskiego sanktuarium nawiązał do kazania ks. Grzegorza Piątka i przypomniał, że Jan Paweł II — jeszcze jako ówczesny metropolita krakowski, regularnie od 1965 r. przyjeżdżał do Piekar Śląskich na pielgrzymki mężczyzn. Przytoczył również kilka faktów z życia Karola Wojtyły wiążących jego osobę z Piekarami. Późniejszy papież tutaj nauczył się przemawiać do wielkich tłumów, a dzięki Matce Bożej Piekarskiej został kardynałem. Kustosz przywołał również słowa polskiego papieża wypowiedziane 20 czerwca 1983r. na spotkaniu na katowickim lotnisku Muchowiec. Kiedy na spotkanie przywieziono obraz Matki Bożej Piekarskiej, Ojciec Święty zażartował, że „jak był kardynałem, chodził do Piekar, a jak został papieżem, obraz przywędrował do niego”. Jan Paweł II — zwrócił uwagę proboszcz piekarskiego sanktuarium — zastrzegł sobie, że nie wyprowadzi się tak szybko z Piekar. I pewną konsekwencją tego stwierdzenia jest obecność relikwii świętego papieża w bazylice oraz rozpoczęcie budowy Domu Pielgrzymkowo-Rekolekcyjnego Nazaret. Obiekt powstaje jako dowód obecności Jana Pawła II i wdzięczności dla niego. Jest finansowany wyłącznie ze środków społecznych. Prosząc o wsparcie dzieła, ksiądz prałat Nieszporek zacytował słowa księdza Jana Alojzego Ficka — budowniczego piekarskiej świątyni: „Bazylika piekarska powstała nie dzięki możnym, lecz dzięki pobożnym”. Na koniec gospodarz sanktuarium wręczył obecnym przedsiębiorcom pamiątkowe zakładki z medalikiem z wizerunki