5‑lecie duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców

Z okazji pięciolecia działalności sercańskiego duszpasterstwa przedsiębiorstw i pracodawców zorganizowana została pielgrzymka dziękczynna do sanktuarium Bożego Miłosierdzi w krakowskich Łagiewnikach. Zaproszono na nią przedsiębiorców i pracodawców wraz z rodzinami oraz wykładowców i księży związanych z duszpasterstwem. Gośćmi honorowymi byli kard. Stanisław Nagy i przełożony polskiej prowincji Księży Sercanów ks. Tadeusz Michałek.

Pielgrzymka rozpoczęła się od uroczystej Mszy świętej sprawowanej w bazylice pod przewodnictwem kard. St. Nagiego. Na początku Eucharystii przybyłych gości przywitał kustosz sanktuarium bp Jan Zając. W kazaniu kard. Nagy nawiązał do problematyki pracy, odpowiedzialności przedsiębiorców oraz aktualnych wydarzeń w naszym kraju. Mszę świętą koncelebrowali między innymi: prowincjał Zgromadzenia ks. Tadeusz Michałek, rektor seminarium w Stadnikach ks. Jan Strzałka, koordynator duszpasterstwa ks. Grzegorz Michałek, ks. Stanisław Mieszczak, ks. Dariusz Salamon, który w 1999 roku zorganizował pierwsze spotkanie duszpasterstwa w Stadnikach. Liturgię uświetnił występ chóru Poznańskie Słowiki pod dyrekcja Stefana Stuligrosza.

Z bazyliki przybyli goście udali się do auli w domu duszpasterskim przy sanktuarium, gdzie wysłuchali wystąpienia prowincjała ks. T. Michałka poświęconego zaangażowaniu polskiej prowincji Księży Sercanów w duszpastertwo przedsiębiorców. Następnie dr Małgorzata Duda z PAT w Krakowie wygłosiła wykład pt. Jak być miłosiernym przedsiębiorcą?, przypominając wymogi stawiane przedsiębiorcom przez społeczna naukę Kościoła. Na zakończenie głos zabrał kard. St. Nagy, który podsumował wypowiedzi poprzedników, podkreślił rolę ks. Leona Dehona jako prekursora duszpasterstwa przedsiębiorców oraz ustosunkował się krytycznie do sytuacji moralnej i politycznej w Polsce, źle wpływającej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkanie w auli, w którym wzięło udział około 160 osób, wykorzystano także dla promocji duszpasterstwa, rozdając materiały informacyjne.

Po wspólnym obiedzie w restauracji domu duszpasterstwa udano się ponownie do bazyliki, by wziąć udział w Godzinie Miłosierdzia.

Spotkanie w Łagiewnikach zostało zorganizowane i przeprowadzone przez ks. Piątka oraz świeckich animatorów duszpasterstwa. Dało ono okazję do głębokich przeżyć duchowych i intelektualnych jak również pozwoliło zaprezentować cele duszpasterstwa tym przedsiębiorcom i pracodawcom, którzy po raz pierwszy przybyli na spotkanie organizowane przez księży sercanów.