W ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców po raz pierwszy zorganizowano autokarową pielgrzymkę do Rzymu (29 kwietnia — 5 maja). Wzięło w niej udział 21 osób spośród przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniach naszego sercańskiego duszpasterstwa oraz ich rodzin. Pod przewodnictwem ks. Grzegorza Piątka SCJ pielgrzymowano śladami Patronów Europy, a więc św. Cyryla i Metodego, św. Benedykta, św. Katarzyny ze Sieny i św. Brygidy Szwedzkiej, by zapoznać się z korzeniami naszej wiary i kultury.

Po wyjeździe z Krakowa pielgrzymi zatrzymali się w słowackiej Nitrze, związanej z obecnością Cyryla i Metodego, gdzie w tamtejszej katedrze uczestniczyli we Mszy św. Po noclegu w okolicach Wiednia grupa udała się do Rawenny, słynącej z bizantyńskich mozaik zachowanych m.in. w bazylice San Vitale i w mauzoleum Galii Placydii.

W trzecim dniu pielgrzymki (1 maja) nastąpiło niezapomniane dla jej uczestników spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. W Święto Józefa Rzemieślnika — patrona przedsiębiorców, wzięli udział w audiencji generalnej na placu św. Piotra, zajmując miejsca w sektorze specjalnym obok tronu papieskiego. Papież wymienił naszą grupę w swoim przemówieniu, skierowanym do ponad 10 tyś. Polaków przybyłych na środową audiencję. Po części oficjalnej O. Hejmo umożliwił nam krótkie spotkanie z Janem Pawłem II, którego p. Marek Świeży poinformował, że impulsem do powstania naszego duszpasterstwa było papieskie nauczanie, i poprosił o błogosławieństwo na dalsze jego funkcjonowanie.

Po południu grupa udała się na Monte Cassino, gdzie po zwiedzeniu klasztoru nastąpiło złożenie kwiatów i modlitwa na cmentarzu żołnierzy polskich. Wieczór spędzono w Rzymie, w Domu Generalnym Księży Sercanów. Tam pielgrzymi zostali zaproszeni na kolację i zwiedzili muzeum o. L. J. Dehona — założyciela Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego.

Drugi dzień pobytu w Wiecznym Mieście rozpoczęto od Mszy św. w kaplicy św. Józefa w bazylice św. Piotra i zwiedzania bazyliki. Następnie udano się do Muzeów Watykańskich oraz bazyliki Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami.

3 maja pielgrzymi uczestniczyli w porannej Mszy św. w kaplicy hotelowej, a następnie w dwóch 10-osobowych grupach zwiedzali wykopaliska pod bazyliką św. Piotra i modlili się przy grobie pierwszego papieża. Panoramę Rzymu podziwiali z kopuły bazyliki św. Piotra. Po południu była okazja do zobaczenia Forum Romanum, Koloseum i bazylika św. Jana na Lateranie. Piąty dzień zakończył się wyjazdem do Vitorchiano i noclegiem w tamtejszym domu pielgrzyma.

W szóstym dniu pielgrzymowania udano się do sławnej katedry w Orvieto, a następnie do Asyżu, gdzie po zwiedzeniu bazyliki św. Franciszka uczestniczono we Mszy św. Z miasta św. Franciszka pielgrzymi wyjechali po południu i rozpoczęli powrót do Polski. Pielgrzymkę zakończono w niedzielę Mszą św., odprawioną w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.