Kryzys jest ciężką próbą dla nadziei przedsiębiorców. Nie można zostawiać ich samych w potrzebie – mówił Franciszek do uczestników watykańskiego seminarium o solidarności w przedsiębiorczości. Zorganizowała ją fundacja Centesimus Annus Pro Pontifice, działająca w środowisku katolickich przedsiębiorców. Franciszek przypomniał, że solidarność to jedno z kluczowych pojęć katolickiej nauki społecznej. W sposób harmonijny wiąże się ona zawsze z zasadą pomocniczości. Współczesny świat ma jednak problemy z urzeczywistnianiem tej wartości.
„W aktualnym systemie gospodarczym i w mentalności, którą ten system kształtuje, słowo «solidarność» stało się niewygodne, wręcz irytujące – mówił Papież. – Kryzys ostatnich lat, którego najgłębsze przyczyny mają charakter etyczny, pogłębił tę alergię na takie słowa, jak solidarność, sprawiedliwa dystrybucja dóbr, nadrzędność pracy… Dlatego też nie docieka się, albo nie chce się dociekać, jak te wartości etyczne mogłyby się stać w praktyce wartościami gospodarczymi, czyli stymulować zdrowe dynamizmy w produkcji, pracy, handlu czy samych finansach. Istotnym miejscem tych dociekań jest sumienie przedsiębiorcy. W szczególności przedsiębiorca chrześcijański ma zawsze konfrontować Ewangelię z rzeczywistością, w której działa. A Ewangelia wymaga od niego, by na pierwszym miejscu stawiał człowieka i dobro wspólne, by ze swej strony zabiegał o możliwości pracy, pracy godziwej. Oczywiście tego przedsięwzięcia nie da się zrealizować w pojedynkę, ale współpracując z innymi, którzy podzielają te same fundamenty etyczne, oraz starając się jak najbardziej rozwijać tę sieć”.
Franciszek podkreślił, że przedsiębiorca, podobnie zresztą jak polityk czy związkowiec, musi znajdować oparcie w swej chrześcijańskiej wspólnocie. Musi się też dużo modlić, zwłaszcza wtedy, kiedy wyzwania są trudne. Przedsiębiorca w sposób szczególny potrzebuje też daru Bożej rady, o którym Papież mówił na ostatniej audiencji ogólnej. Dar ten pomaga działać i podejmować decyzje, mając zawsze na względzie większe dobro – powiedział Ojciec Święty.
Za: Radio Watykańskie