Ostatnie w 2010 roku spotkanie krakowskie poświęcone było odwadze. Ks. Grzegorz Piątek ukazał w swoim wystąpieniu, na czym polega cnota męstwa. W dyskusji zastanawiali się nad konkretnymi sytuacjami, w których potrzebna jest odwaga.

Po spotkaniu o kilka słów spontanicznej refleksji poprosiliśmy pana Tadeusza Konecznego z Krakowa — na temat szarej strefy i odwagi bycia chrześcijaninem w biznesie (2′37″).