Od jakiegoś czasu można zaobserwować w Kościele symptomy powrotu do czci św. Józefa. Papież Benedykt XVI polecił, aby ponownie w każdej Modlitwie Eucharystycznej wzywać św. Józefa, który jest patronem Kościoła. W Krakowie przypomniano sobie, że Józef jest od 1715 roku patronem miasta. Z kolei nasze Duszpasterstwo od 10 lat uczestniczy w pierwszomajowej pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
JozefKaliszJózef, mąż Maryi i opiekun Jezusa, to postać fascynująca, która stoi na przełomie dziejów pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. Z jednej strony wiernie wypełnia przepisy prawa, a z drugiej kieruje się delikatnością i sprawiedliwością. A przede wszystkim słucha Boga, pozwalając Mu działać w swoim życiu. W głębokiej relacji z Bogiem znajduje odwagę do działania i przełamuje lęk przed niepewną przyszłością. Do zaufania Bogu dołącza własną aktywność i przedsiębiorczość. W swoim życiu doświadczył błogosławieństw, o których będzie w przyszłości nauczał Jezus: błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, błogosławieni czystego serca. Dlatego stał się skutecznym narzędziem Boga w dziele zbawiania świata.
Warto zauważyć, że oprócz głębokiej relacji z Bogiem – a może właśnie dzięki niej – cechował go życiowy realizm i umiejętność skutecznego zaradzenia codziennym potrzebom. Potrafił utrzymać i obronić rodzinę, wykazując się pracowitością, zaradnością, kompetencjami zawodowymi, czujnością i odwagą.
Dwa lata temu spotkałem tam przedsiębiorcę, który stwierdził: „Gdyby [ludzie biznesu] znali moc św. Józefa, pielgrzymowaliby tu często”. Może zatem warto przyjechać w tym roku do kaliskiego sanktuarium i spotkać się ze św. Józefem? Wszystkich, którzy chcą poznać moc Świętego zapraszam 1 maja na pielgrzymkę.


Miejsce: Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, plac św. Józefa 7
Termin: 1 maja, msza święta i zawierzenie przedsiębiorców opiece św. Józefa o godz. 12.00