W oficjalnych papieskich wypowiedziach z reguły nie ma żadnych odniesień do osobistych przeżyć czy przywoływania przykładów. Co zatem skłoniło Jana Pawła II do złamania tej zasady w 1987 roku, kiedy w Gdyni odwołał się do swojego spotkania z wnukiem Mahatmy Gandhiego i przytoczył jego słowa: „Dziękujemy ci za twoją Ojczyznę, za Polskę”? Powodem było to, co dokonało się właśnie w Polsce, a mianowicie powstanie „Solidarności”, pokojowego ruchu, który ku zadziwieniu całego świata dokonał zmian w tamtym czasie i miejscu wydających się niemożliwymi do zrealizowania oraz upomniał się o prawa każdego człowieka i dał mu szansę odzyskania dumy i tożsamości.

W o