Rozmowa z Elżbietą Langer, odznaczoną przez Benedykta XVI medalem Pro Ecciesia et Pontifice

Redakcja: 4 listopada 2006 roku została Pani odznaczona przez papieża Benedykta XVI medalem Pro Ecciesia et Pontifice. Przyznawany jest on w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania w pracę dla dobra wspólnego. Co przyczyniło się do przyznania Pani tego wyróżnienia?

Elżbieta Langer: Moja praca dla Kościoła związana jest z zawodem architekta, który wykonuję. Dużo zawdzięczam w tym względzie ks. Durdzie, który po studiach we Włoszech został skierowany do Lipni