Nauka społeczna

Jan Paweł II na temat…

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

na tematy gospodarcze. Wybrane cytaty.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Kiedy zysk przedsiębiorcy jest godziwy

Autor | Dodano

Zysk przedsiębiorcy jest etycznie słuszny, gdyż jest wynagrodzeniem za usługę przedsiębiorcy, polegającą na organizowaniu produkcji, kombinowaniu jej czynników, podejmowaniu autorytatywnych decyzji, przewidywaniu przyszłości i podejmowaniu ryzyka. Funkcja ta jest głównym motorem dynamizmu i wzrostu gospodarczego.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Sprawiedliwa firma

Autor | Dodano 20 stycznia 2005 komentarze 4

Czy firma może być sprawiedliwa? Zależności między pracą i kapitałem, udział pracowników.

Kategorie: 2005 nr 1, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Sprawiedliwość w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Autor | Dodano

Co na temat sprawiedliwości mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK).

Kategorie: 2005 nr 1, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.