Nauka społeczna

Integralny rozwój

Autor | Dodano 26 września 2009

Katecheza Benedykta XVI nawiązująca do encykliki Caritas in veritate

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Liberalizm wobec etyki biznesu w rozwoju gospodarczym

Autor | Dodano 23 września 2009 komentarze 2

Krytyka liberalizmu dokonana przez prof. Annę Barcik. Autorka ukazuje złożoność problemu, szczególnie akcentuje potrzebę etyki, która uzupełni wolność gospodarczą.
Z artykułu: Ekonomia bez wartości i zasad moralnych, oceniana jest w „kategoriach pragmatycznych: efektywności, produktywności, wydajności, zysku i sukcesu.” Liberalizm funkcjonujący zrywa więzi tak istotne dla współpracy i partnerstwa. Liberalizm, uznający zasadę wolności za najistotniejszą formułę ideologiczną, odrzuca wyrównywanie nierówności położenia społecznego. Uznanie zróżnicowania statusu materialnego i dążenie do dobrobytu, w sposób indywidualny, jak to sam definiuje, prowadzi do egoizmu, do braku współdziałania i wspólnego wysiłku.

Kategorie: Etyka biznesu, Nauka społeczna

Encyklika społeczna Benedykta XVI

Autor | Dodano 23 lipca 2009

Caritas in veritate to tytuł encykliki społecznej papieża Benedykta XVI ogłoszonej 29 czerwca. Porusza ona temat rozwoju ludzkości w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń. Zawiera także cenne uwagi dotyczące przedsiębiorczości i funkcjonowania firmy.

Kategorie: Nauka społeczna

Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne

Autor | Dodano 25 maja 2007 komentarze 2

Artykuł na temat dobra wspólnego i jego rozumienia w katolickiej nauce społecznej.

Kategorie: 2007 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Przedsiębiorczość według Jana Pawła II na tle polityki Unii Europejskiej – spójność i zrównoważony rozwój

Autor | Dodano komentarze 2

Artykuł Anny Barcik, który kompleksowo ukazuje czym jest przedsiębiorczość.

Kategorie: 2007 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Zasada dobra wspólnego

Autor | Dodano 10 grudnia 2005

Artykuł znawcy katolickiej nauki społecznej o zasadzie dobra wspólnego w życiu społecznym i ekonomicznym.

Kategorie: 2005 nr 4, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne

Autor | Dodano

Zasada dobra wspólnego jest pragmatyczną płaszczyzną osiągania rozwoju osobowego i społecznego. Stanowi rację porządkującą dobro wspólne w świecie. Dobro przedsiębiorstwa objawia się jako dowartościowanie, podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła.

Kategorie: 2005 nr 4, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Jan Paweł II o solidarności i pracy

Autor | Dodano 15 września 2005

Solidarność w imię przyszłości człowieka i ludzkości oraz solidarność to brzemię niesione razem, we wspólnocie – homilie Jana Pawła II.

Kategorie: 2005 nr 3, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Kościół a kapitalizm

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Pragnę przedstawić stosunek Kościoła do kapitalizmu, odwołując się przy tym do społecznej nauki Kościoła w jej najnowszym sformułowaniu, tj. do encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z roku 1991. To właśnie w tej encyklice, napisanej wkrótce po upadku Muru Berlińskiego, Ojciec Święty zadaje pytanie: “Czy można powiedzieć, że klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu jako systemu społecznego, i że ku niemu winny zmierzać kraje, które podejmują dzieło odbudowy gospodarczej i społecznej?” (nr 42).

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.