Nauka społeczna

Tryptyk społeczny Jana Pawła II

Autor | Dodano 1 kwietnia 2011

Inauguracja Biblioteki Talentu
Jan Paweł II pozostawił po sobie dziedzictwo, które warto stopniowo odkrywać, pogłębiać i twórczo wcielać w życie. Dlatego powstała myśl, by uczestnikom spotkań „Talentu” przybliżyć treść jego społecznego nauczania poprzez opublikowanie w jednym tomie trzech społecznych encyklik papieża Polaka. W ten sposób powstał Tryptyk społeczny, tom inicjujący nową serię wydawniczą Biblioteka Talentu, umożliwiający zapoznanie się z poglądami papieża na wiele ważnych spraw dotyczących życia narodów i poszczególnych obywateli.

Kategorie: Dobra książka, Nauka społeczna, Polecamy

Teologia pracy – moralność kapitału społecznego

Autor | Dodano 20 listopada 2010 | Jeden komentarz

Wykład prof. dr hab. Anny Barcik.

Kategorie: Nauka społeczna

Ekonomia a ład moralny

Autor | Dodano 14 października 2010 komentarze 3

Referat prof. dr hab. Anny Barcik na temat fundamentów ładu moralnego w życiu gospodarczym. Autorka analizuje fundamenty etycznej ekonomii oraz zastanawia się nad jej przyszłością. Referat został wygłoszony w trakcie sympozjum naukowego „Kościół polski i świat biznesu – wyzwania i zadania społeczne”, które odbyło się 13 listopada 2009 w Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach.

Kategorie: Etyka biznesu, Kronika wydarzeń, Nauka społeczna

Dziesięć lat z przedsiębiorcami

Autor | Dodano 12 października 2010

Referat ks. Grzegorza Piątka SCJ na temat społecznej misji sercanów oraz jej praktycznej realizacji w działalności Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców “Talent”. Został on wygłoszony w trakcie sympozjum naukowego “Kościół polski i świat biznesu – wyzwania i zadania społeczne”, które odbyło się 13 listopada 2009 w Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach.

Kategorie: Kronika wydarzeń, Nauka społeczna, O duszpasterstwie

Biuro Analiz Sejmowych o encyklice Caritas in veritate

Autor | Dodano 10 maja 2010

Globalny kryzys gospodarczy stał się impulsem do rozważenia na nowo podstaw funkcjonowania gospodarki światowej. Do dyskusji tej włączył się także Kościół katolicki encykliką Caritas in veritate. Stanowi ona refleksję nad obecnym etapem rozwoju ekonomicznego i najważniejszymi czynnikami, które powinny określać jego perspektywy. Z tego względu jest to głos wart zauważenia nie tylko przez katolików, ale przez wszystkich ludzi zainteresowanych życiem społecznym i gospodarczym.

Kategorie: Kryzys finansowy, Nauka społeczna

Caritas in veritate – encyklika społeczna Benedykta XVI

Caritas in veritate – encyklika społeczna Benedykta XVI

Autor | Dodano 16 grudnia 2009

Caritas in veritate – o encyklice społecznej Benedykta XVI.

Kategorie: Etyka biznesu, Nauka społeczna

Miłość w prawdzie – Caritas in veritate

Autor | Dodano 30 września 2009

Czy można bagatelizować takie problemy jak nowe formy ubóstwa, łamanie ludzkich praw, rozpad ludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach? Okazuje się, że tak. W dniu opublikowania papieskiej encykliki analizującej te i inne zagadnienia w głównym programie informacyjnym TVP 1 pominięto ten dokument milczeniem (ważniejsza okazała się relacja z pogrzebu M. Jacksona). Incydent ten pokazuje, jaka jest skala obojętności na społeczne nauczanie Kościoła i palące problemy dotyczące wszystkich mieszkańców naszego globu.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Ludzki wymiar ekonomii

Autor | Dodano 28 września 2009 | Jeden komentarz

Rozmowa z Adamem Glapińskim na temat ekonomii w kontekście encykliki społecznej Benedykta XVI “Caritas in veritate”:
Uważam, że ta encyklika została napisana nie na przekór, ale dla prawdziwego dobra współczesnego świata! Papież nam przypomina, że to prawda jest dziś dobrem absolutnie niezbędnym i podstawowym, także w ekonomii. A miłość to podstawowe przesłanie nauki społecznej Kościoła, czyli – ludzki wymiar ekonomii! Po to się gospodaruje, żeby polepszać życie człowieka, rodziny, narodu, ludzkości. To jest ciągle jedyny cel ekonomiczny, a nie tylko – jak się sądzi – bezwarunkowy zysk.

Kategorie: Etyka biznesu, Nauka społeczna

Pracodawca w świetle nauczania Leona XIII

Autor | Dodano 27 września 2009

Praca ludzka ma charakter społeczny. Przedsiębiorstwo ma zatem charakter wspólnoty pracy. Występują w nim na ogół dwie grupy ludzi: pracodawcy i właściciele oraz pracownicy. Relacje pomiędzy tymi grupami są kreowane przez pracodawców. Stąd portret pracodawcy ma wyraźne rysy w ujęciu społecznego nauczania.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.