30 listopada w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miał miejsce akt oddania TALENTU Najświętszemu Sercu Jezusowemu. To bez wątpienia najważniejsze duchowe wydarzenie w historii Duszpasterstwa. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył prowincjał polskich Sercanów ks. Wiesław Święch, ks. Przemysław Król – moderator TALENTU – odczytał akt zawierzenia, w którym wrażona została nasza wiara i miłość do Boga, przylgnięcie do Bożej miłości, podziękowanie za 20 lat drogi, która przyprowadziła do Chrystusa i odkrycia Jego Serca. W tej uroczystej chwili odnowiona została pamięć o bezgranicznej Bożej miłości do każdego człowieka. Podjęto akt oddania, aby „jeszcze bardziej być Twoją wspólnotą w Kościele, aby mimo przeszkód trwać przy Tobie w wierze i przy Twoim prawie, które jest źródłem prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Oddajemy się Tobie, aby na Twój wzór, zwłaszcza na wzór Twojej pokory i łagodności, kształtować nasze serca”.
Zawierzenie całego Duszpasterstwa Bożemu Sercu podkreśla, że wyrosło ono pod duchową opieką Księży Sercanów i ma prowadzić ludzi do odkrycia miłości Boga w każdych okolicznościach życia i głoszenia jej w różnych środowiskach. W kolejnym roku pracy TALENTU uczestnicy spotkań będą zachęcani do przygotowania się do osobistego aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
In Te Cor Jesu speravi, non confundar in aeternum – W Tobie o Serce Jezusa mą ufność złożyłem i nie będę zawiedziony na wieki.
 
      

Akt oddania Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT
Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Panie Jezu Chryste, my, przedstawiciele Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, przychodzimy do Ciebie i upadamy przed Tobą, aby wyznać naszą wiarę. Wierzymy, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, że Ty jesteś naszym Królem, że Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Patrzymy z wiarą na Twoje Najświętsze Serce – Serce przebite na krzyżu i stale otwarte dla nas, aby obejmować nas boską miłością, będącą źródłem naszego zbawienia.
Panie Jezu Chryste, dzię