30 listopada w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miał miejsce akt oddania TALENTU Najświętszemu Sercu Jezusowemu. To bez wątpienia najważniejsze duchowe wydarzenie w historii Duszpasterstwa. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył prowincjał polskich Sercanów ks. Wiesław Święch, ks. Przemysław Król – moderator TALENTU – odczytał akt zawierzenia, w którym wrażona została nasza wiara i miłość do Boga, przylgnięcie do Bożej miłości, podziękowanie za 20 lat drogi, która przyprowadziła do Chrystusa i odkrycia Jego Serca. W tej uroczystej chwili odnowiona została pamięć o bezgranicznej Bożej miłości do każdego człowieka. Podjęto akt oddania, aby „jeszcze bardziej być Twoją wspólnotą w Kościele, aby mimo przeszkód trwać przy Tobie w wierze i przy Twoim prawie, które jest źródłem prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Oddajemy się Tobie, aby na Twój wzór, zwłaszcza na wzór Twojej pokory i łagodności, kształtować nasze serca”.
Zawierzenie całego Duszpasterstwa Bożemu Sercu podkreśla, że wyrosło ono pod duchową opieką Księży Sercanów i ma prowadzić ludzi do odkrycia miłości Boga w każdych okolicznościach życia i głoszenia jej w różnych środowiskach. W kolejnym roku pracy TALENTU uczestnicy spotkań będą zachęcani do przygotowania się do osobistego aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
In Te Cor Jesu speravi, non confundar in aeternum – W Tobie o Serce Jezusa mą ufność złożyłem i nie będę zawiedziony na wieki.
 
      

Akt oddania Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT
Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Panie Jezu Chryste, my, przedstawiciele Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, przychodzimy do Ciebie i upadamy przed Tobą, aby wyznać naszą wiarę. Wierzymy, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, że Ty jesteś naszym Królem, że Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Patrzymy z wiarą na Twoje Najświętsze Serce – Serce przebite na krzyżu i stale otwarte dla nas, aby obejmować nas boską miłością, będącą źródłem naszego zbawienia.
Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, które nam wyświadczyłeś w ciągu dwudziestu lat naszej działalności. Odkrywaliśmy przez te lata drogę, która przez codzienną pracę, trud, podejmowanie wyzwań, zaangażowanie społeczne, ekonomiczne, pracownicze, prowadzi do Ciebie. A może to wszystko prowadzić do Ciebie, bo przecież Ty byłeś także człowiekiem pracy i codziennego trudu, także Ty pracowałeś na chleb powszedni. To Ty powiedziałeś, że trzeba pełnić dzieła Tego, który Ciebie posłał, dopóki jest dzień (por. J 9,4). W ten sposób uświęciłeś naszą codzienność z jej pracami i trudami. W tym wszystkim ukazało się Twoje Serce miłujące i uświęcające nas po ludzku. Staramy się więc włączać w Twoje dzieło, aby spełniała się wola Ojca, ufając, że tak włączamy się w pragnienia Twego Serca i w Jego dzieło zbawcze.
Panie Jezu Chryste, stajemy teraz przed Tobą z naszym oddaniem, aby w ten sposób odnowić w nas, wyrastającą z wiary, pamięć o Twojej miłości, którą nas obejmujesz, którą nas oczyszczasz, którą nas umacniasz, którą nas uświęcasz. Odnawiamy pamięć o Twoim Sercu miłującym nas po ludzku, abyś odnowił naszą świętość i otoczył nas swoją opieką, której tak bardzo potrzebujemy. Oddajemy się Tobie, aby nasze dzieło przynosiło w Tobie zbawcze owoce i służyło człowiekowi, zwłaszcza jego godności, wolności, dobrobytowi.
Panie Jezu Chryste, we wspólnocie TALENTU oddajemy się i poświęcamy Twojemu Boskiemu Sercu, aby jeszcze bardziej być Twoją wspólnotą w Kościele, aby mimo przeszkód trwać przy Tobie w wierze i przy Twoim prawie, które jest źródłem prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Oddajemy się Tobie, aby na Twój wzór, zwłaszcza na wzór Twojej pokory i łagodności, kształtować nasze serca.
Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy: przyjmij nasze oddanie i poświęcenie się Tobie, otocz nas swoją miłością, świętością i mocą, aby nas prowadzić przez nasze dzieje, aby w naszej wspólnocie duszpasterskiej rozbrzmiewała Twoja cześć i chwała, aby Twoje Słowo było naszym światłem.
Maryjo, Panno wierna i łaskawa, wspieraj nas w naszym oddaniu i poświęceniu, abyśmy każdego dnia odnawiali się w naszej wierności Chrystusowi, którego Najświętsze Serce jest naszą drogą, nasza prawdą i naszym życiem. Amen.

Kraków, 30 listopada 2019 r.