Już po raz trzynasty przedsiębiorcy z naszego duszpasterstwa zebrali się w „Arce” w Gródku nad Dunajcem, by uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Ten pięknie położony, funkcjonalny i gościnny ośrodek rekolekcyjny diecezji tarnowskiej otworzył swe podwoje dla 70 dorosłych i 11 dzieci przybyłych z kilkunastu miejscowości (m.in. Łodzi, Józefowa, Krakowa, Tarnowa, Mielca i Nowego Sącza), by słuchać modlić się i słuchać nauk ks. dr. hab. Stanisława Wszołka.
Tegoroczne nauki rekolekcyjne nie należały do łatwych. Skupiły się na problematyce oczyszczenia wiary i skonfrontowały słuchaczy z wielkim zadaniem, jakim jest osobisty wzrost w wierze i poważne potraktowanie konsekwencji wynikających z faktu poznania Boga i otrzymania łaski wiary. Ksiądz Wszołek – wykładowca filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – w każdym wystąpieniu nawiązywał do przykładów z życia Błażeja Pascala (wybitnego naukowca i niedoszłego przedsiębiorcy), który przez wiele lat intensywnie rozwijał swoje życie duchowe i dążył do pogłębienia wiary, przeżywając kolejne stopnie nawrócenia i pracując nad zdobyciem pokory i ufności. Przykłady z życia Pascala stały się okazją do refleksji nad sytuacją życiową współczesnych katolików, którzy stają przed podobnymi wyzwaniami, co autor MyśliProwincjałek.
Rekolekcje w Gródku mają już kilkunastoletnią tradycję i grupę stałych uczestników, którzy czekają cały rok na możliwość spotkania w gronie sprawdzonych przyjaciół. Tworzą w ten sposób trzon grupy, która sprawnie wchodzi w atmosferę modlitwy i otwartej dyskusji nad aktualnymi problemami. Do tej stałej grupy dołącza kilkanaście nowych osób, które poszerzają grono uczestników spotkań organizowanych przez nasze duszpasterstwo.
W tym roku na rekolekcje przyjechało aż jedenaścioro dzieci, które stworzyły niepowtarzalną atmosferę zabawy i dały przykład pięknej modlitwy. Rodzice mogli poświęcić więcej czasu na osobisty rozwój dzięki pani Beacie Miąsko, która w ciągu dnia z wielkim sercem organizowała zabawy dla dzieci. Interesującym dopełnieniem programu rekolekcji był wspólny wyjazd do dominikańskiego ośrodka duchowości na Jamnej oraz projekcja filmu Graceland, który wycisnął łzy z niejednych oczu.
Zwyczajowo zarezerwowano już termin na kolejne rekolekcje, a gospodarz ośrodka ks. Ignacy Klucznik i jego współpracownicy czekają na przyjazd utalentowanych gości.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: