W pierwszych dokumentach nauczania społecznego Kościoła, czyli w drugiej połowie XIX wieku, nie mówi się wprost o przedsiębiorcach, nie używa się w ogóle tego określenia1. Leon XIII (1878–1903) stosuje natomiast terminy bogaczepracodawcy (jakby zaznaczając rozróżnienie na właścicieli i przedsiębiorców-menedżerów). Tym ostatnim zwraca uwagę na ograniczenia, jakie muszą przyjąć w trosce o robotników. Również papież Pius XI pozostaje przy tych negatywny