Drodzy Przyjaciele!

Od dwunastu lat stopniowo powiększa się grono uczestników spotkań TALENTU w różnych miejscach Polski. Zaczynamy tworzyć wspólnotę osób znających się, pomagających sobie, podzielających wspólne wartości, a przede wszystkim modlących się za siebie. Mamy za co dziękować Panu Bogu, ale i ludziom tak bardzo zaangażowanym w organizację i promocję spotkań, pomoc i współpracę.

W imieniu księży i świeckich animatorów życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech będą czasem odnalezienia w sobie Jezusa, Tego, który narodził się w Betlejem dla naszego zbawienia. Modlimy się o umocnienie nadziei i wiary oraz o dary pokoju i radości na kolejny rok.

Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!

Łączę wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiam oraz zapraszam na spotkania w przyszłym roku.

ks. Grzegorz Piątek SCJ
koordynator duszpasterstwa