Drodzy Państwo!

Od dwunastu lat Duszpasterstwo TALENT wpisuje się – na swoją skromną miarę – w krajobraz duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce. Stanowi ono wkład w kształtowanie wiary Polaków, która umożliwia życie w komunii z Bogiem i pozwala wejść do Jego Królestwa. Dzięki wierze wyruszamy w drogę, która ma nas doprowadzić do domu Ojca.

Coraz pełniej powinniśmy uświadamiać sobie, iż właśnie towarzyszenie przedsiębiorcom na drodze wiary jest najważniejszym celem naszego Duszpasterstwa. Tegoroczna śmierć Małgorzaty Matei i Edwarda Babaczaka – osób tak bardzo zasłużonych dla TALENTU – potwierdza ten cel naszej działalności. Ich odejście przyjęliśmy z wielkim żalem, ale też z pokojem ducha właśnie dlatego, że byli ludźmi wiary, która nie gasła nawet w najtrudniejszych momentach życia.

Zamykamy bardzo ważny rok duszpasterski, który pokazał, jak cenne osoby straciliśmy, ale jednocześnie ujawnił niezwykły potencjał dobra i aktywności we wszystkich, których udało nam się spotkać w Krakowie, Piekarach Śląskich, Koszycach, Dębicy, Lublinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Kotlicach, Gdańsku, Bełchatowie i Wrocławiu, a ponadto na pielgrzymce do włoskich sanktuariów i polskich Łagiewnik. Znaczenie tego roku jest niebagatelne również dlatego, że byliśmy świadkami beatyfikacji Jana Pawła II kolejnego – po św. Józefie – Patrona naszego Duszpasterstwa.

Proszę więc przyjąć podziękowanie za tworzenie TALENTU na różnych jego poziomach. Wraz z ks. Ryszardem Krupą i ks. Przemysławem Królem oraz świeckimi animatorami spotkań dziękuję za modlitwę, aktywną obecność na spotkaniach, promowanie Duszpasterstwa w środowisku przedsiębiorców i pracodawców oraz finansowe wspieranie naszych działań. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem tych, którzy swoimi ofiarami umożliwili zakup nowego samochodu dla potrzeb TALENTU, doceniając tym samym potrzebę i wartość naszej pracy. Dziękujemy za ten dowód zaufania i hojności.

Ufam, że przyszłoroczne działania TALENTU staną się elementem tworzenia lepszej przyszłości naszych rodzin, ojczyzny i Kościoła. Zapraszam do włączenia się w nie i promowania ich w środowisku przedsiębiorców.

Na koniec życzę, aby nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego przypomniały, iż Bóg jest między nami i z jedności z Nim możemy czerpać siłę i radość nawet w najtrudniejszych chwilach. „Bóg się rodzi, moc truchleje…”

ks. Grzegorz Piątek SCJ

koordynator duszpasterstwa