Czego przedsiębiorcy oczekują od księży sercanów?

Autor | Dodano
Kategorie: Kronika wydarzeń | Tagi: ,

Na to pytanie odpowiadał Marek Świeży, przedsiębiorca z Gdowa, podczas spotkania formacyjnego dla młodych sercanów. Odbyło się ono w Zakopanem (14.04.2009), udział w nim wzięło 15 księży, którzy święcenia otrzymali po 2004 roku.
I. Początki duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców

W pierwszej części swojego wystąpienia Marek Świeży wspominał o początkach swojej znajomości z sercanami. W wydarzeniach swojego życia dostrzega działanie Bożej Opatrzności, która najpierw pozwoliła mu lepiej poznać to zgromadzenie, jego historię i charyzmat założyciela. Także nawiązane kontakty z sercanami zaowocowały tym, że po wielu latach, gdy myśl o założenia duszpasterstwa przedsiębiorców już dojrzała, swoje kroki skierował właśnie do nich. I tak od 1999 roku sercanie prowadzą w Polsce spotkania formacyjne dla przedsiębiorców. więcej o tym, jak doszło do pierwszego spotkania


II.  O. Dehon a działalność społeczna sercanów

W kolejnej części swojego wystąpienia p. Marek przypomniał, że początki Zgromadzenia Księży Sercanów nierozerwalnie są złączone z działalnością społeczną założyciela. O. Dehon dostrzegał potrzebę obecności wśród robotników, głosił idee sprawiedliwości społecznej. Zauważył także, że nie da się poprawić losu klasy robotniczej, jeśli nie nastąpi odnowa moralna właścicieli fabryk. Spotykał się więc z nimi, bo wiedział, że od ich postawy zależy los wielu ludzi. Sercanie powinni więc dołożyć starań, aby być wiernymi charyzmatowi założyciela. Można to porównać do statku: jeśli armator buduje kontenerowiec, to taka będzie jego rola. Nieopłacalne, a niekiedy wręcz niemożliwe, jest przebudowywanie go na statek pasażerski. Zgromadzenie zakonne jest powoływane przez Armatora do konkretnego celu. W przypadku sercanów – podkreślał Marek Świeży – jest to szeroko rozumiana działalność społeczna. Jest ona niejako napędzana wymiarem wewnętrznym, czyli kultem Najśw. Serca Jezusa. więcej o początkach zgromadzenia Księży Sercanów
III. Czego polscy przedsiębiorcy oczekują od sercanów?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: żeby byli specjalistami w tym, do czego zostali przeznaczeni. W kontekście współczesnych przemian społecznych i gospodarczych p. Marek zauważa pilną potrzebę księży, którzy będą kompetentnymi „tłumaczami” katolickiej nauki społecznej na konkrety życia. Nie wystarczy więc, że sercanie prowadzą duszpasterstwo przedsiębiorców. Potrzeba, aby nauczali podczas kazań, rekolekcji, misji świętych, także podczas szkolnej katechezy, na tematy społeczne. Sercanie powinni być znani jako fachowcy od spraw społecznych.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w której prowadzący Marek Świeży oraz księża–uczestnicy zastanawiali się, jak dziś powinien objawiać się charyzmat społeczny sercanów. P. Marek jeszcze raz podkreślił, jak ważne jest duszpasterskie spotkanie księdza z przedsiębiorcą, odpowiedzialnym nie tylko za wyniki firmy, ale przede wszystkim za ludzi, którzy ją tworzą. Dla młodych sercanów spotkanie z przedsiębiorcą było dobrą okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób charyzmat zgromadzenia oraz ich działalność jest odbierana przez osoby świeckie.

SercanieSpotkanie poprowadził Marek Świeży, przedsiębiorca z Gdowa.
SercanieOpowiadał o swoich oczekiwaniach względem społecznej misji sercanów.
Sercanie

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.