Czy bez doświadczeń i pracy ks. Leona Dehona (1843–1925) istniałoby nasze Duszpasterstwo? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Pewne jest natomiast, że duszpasterskie poszukiwania założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, jego społeczna wrażliwość i umiejętność współpracy ze świeckimi na różnych polach inspirują do dzisiaj i stanowią punkt odniesienia dla Duszpasterstwa TALENT.
Obchodzona 14 marca 175. rocznica urodzin ks. Dehona jest okazją do przypomnienia o jego społecznym zaangażowaniu, które swoje źródło miało w duchowości. Przeżył głęboko prawdę o Bożej miłości do człowieka, której wymownym symbolem jest Najświętsze Serce Jezusa. Widząc problemy współczesnego świata – w imię tej miłości, którą starał się odwzajemnić – dążył do przeciwdziałania im i uwrażliwienia innych na potrzeby bliźnich. Z takiej postawy rodziły się konkretne działania na polu formacji społecznej księży, kleryków i świeckich. Formacja ta objęła również przedsiębiorców z Saint Quentino, gdzie Dehon był wikarym, a następnie z innych miast, gdy został odpowiedzialnym za dzieła społeczne w diecezji.