Na spotkaniu on-line 14 marca 2012 roku zastanawialiśmy się wraz z naszym gościem Arturem Kalickim nad przyczynami kryzysu w firmie. Prelegent zwrócił uwagę, jak katolicki przedsiębiorca powinien podchodzić do tego wyzwania oraz w jaki sposób pokonywać napotkane przeszkody. 

 

Artur KALICKI — Absolwent Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie (kierunek Biznes Menadżer) oraz Śląskiego Instytutu Szkoleń (kurs „Trener dla trenera”). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe i wiele osiągnięć w kilku branżach. Obecnie działa przede wszystkim w firmie Lider Progres (www.LiderProgres.pl), której jest właścicielem.

Od pięciu lat jest związany z Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, gdzie aktywnie wspiera zrzeszonych tam przedsiębiorców. Równolegle, od 2008 roku jest członkiem Krajowej Rady Edukacji Finansowej CROWN, w ramach której jako mówca prowadzi duże konferencje oraz kursy zarządzania finansami osobistymi i firmowymi.

Pracując z ludźmi, dostrzegł istotną lukę pomiędzy tym, co uczestnicy konferencji i kursów wiedzą, a co stosują na co dzień. Poszukując skutecznej metody pracy nad własnym rozwojem, w 2010 roku zainteresował się programami rozwoju liderów, a w rezultacie stał się członkiem zespołu LMI Polska. „Aby poprawić się i rozwinąć, musimy wykształcić oraz utrwalić nowe nawyki i zachowania, a dzięki temu osiągnąć nowe rezultaty. Zmiana wymaga konsekwentnego działania metodą małych kroków. Jestem przekonany, że wprowadzanie zmian wymaga czasu i skoncentrowania się na rzeczach najważniejszych” – mówi Artur.

Jest żonaty i ma czwórkę dzieci – Kasia 17 lat, Ela 15 lat, Paweł 11 lat, Michał 4 lata. Ceni sobie ciepło rodzinne i ciągłe pogłębianie więzi z dziećmi i żoną. Namiętnie uprawia narciarstwo alpejskie oraz off-road. W wolnych chwilach uprawia Nordic Walking.