Kasper Wańkowicz

23 września, odwiedzając swoją dawną tytularną diecezję kardynalską Velletri oraz przemawiając w Castel Gandolfo, Benedykt XVI wypowiedział się na temat kapitalizmu i nowoczesności, ubóstwa i zagrożenia dla naszej planety przez rujnujący ją wyzysk.

Papież zarzucił kapitalizmowi stworzenie „ciężkiej niesprawiedliwości”, gdy zaczyna przeważać logika zysku. „Zagrożenia głodu i ekologii – stwierdził – denuncjują go z rosnącą oczywistością”. Zachęcał, by nie uwa