Konferencja “Wiara i biznes” (wideo)

Autor | Dodano
Kategorie: Audio/wideo, Kronika wydarzeń, Nauka społeczna

Już po raz piąty w seminarium duchownym w Krakowie zorganizowana została przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” konferencja, która zaadresowana jest do ludzi biznesu i tych, którzy chcą łączyć chrześcijańską moralność z pragnieniem rozwoju przedsiębiorczości. W tym roku zatytułowana została „Wiara i biznes” i miała miejsce 16 maja 2013 roku. Rozpoczęła się ona w kaplicy seminaryjnej Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Piątek SCJ.

Wielką radością i wyróżnieniem była obecność J. Em. Kardynała Stanisława Dziwisza, który przywitał zebranych i wygłosił słowo wstępne. Zaprosił w nim wszystkich uczestników aby w dobie kryzysu wypełnić zasadnicze zadanie: aby być człowiekiem nadziei, bo ona pobudza do odwagi, ona pozwala patrzeć inaczej na przyszłość. Dla przedsiębiorcy nadzieja jest niezbędna, to ona pobudza do twórczej aktywności, pozwala szukać nowych przestrzeni. Misją przedsiębiorcy jest dawanie nadziei, wpierw sobie, swej rodzinie i swym pracownikom. Nadzieja wiąże się wiarą, którą co raz trudniej pokazywać. Ksiądz Kardynał wyraził pragnienie, aby wierzący przedsiębiorca potrafił umacniać chrześcijańską tożsamość.

Pierwszy referat wygłosił ks. dr hab. Jan Żelazny w którym omówił orientalną tradycję patrystyczną. Tradycję tę charakteryzuje nacisk na wykształcenie. Drugim elementem charakterystycznym owej tradycji jest rzetelność pracy i nacisk na świadectwo. Trzecim elementem jest wolność rozwoju. Te elementy omówione zostały konkretne. Cechą charakterystyczną tradycji patrystycznej jest prowadzenie nie tylko działania duszpasterskiego, ale także świadectwo wykonywanie tzw. wolnych zawodów (lekarze, urzędnicy, rzemiosło itd.). Duchowieństwo nie utrzymywało się z duszpasterstwa, lecz żyło z wykonywanego konkretnego zawodu, dzięki któremu duchowni musieli w swym zawodzie wykazać swą chrześcijańska tożsamość. Fakt ten powodował wzajemne przenikanie się w Kościele starożytnym wiary i wykonywanego zawodu. To w tym czasie powstają dokumenty prawne tworzące katalog zawodów, w których chrześcijanin staje wobec konfliktu sumienia, a zatem nie może ich wykonywać (bankier, sędzia). Inną cechą charakterystyczną patrystyki orientalnej jest nacisk na wykształcenie. Człowiek musi się rozwijać, gdyż taki nakaz dał mu Bóg.

Drugie wystąpienie dotyczyło biblijnej postaci Abrahama w kontekście posiadanych przez niego wartości materialnych. Autorem owej prelekcji był ks. dr hab. Bogdan Zbroja. Według niego Księga Rodzaju opisuje ojca naszej wiary jako człowieka, który od Boga otrzymuje polecenie wędrówki i poszukiwania ziemi, która da mu bogactwo. Nie jest to tylko inicjatywa człowieka, ale wypełnienie woli Bożej. Ciekawą okolicznością Księgi Rodzaju jest odpowiedź Abrama na kryzys głodu w Kanaanie, która zmusza go do poszukiwania lepszych perspektyw w Egipcie. Człowiek wierzący to taki, który musi szukać nowych możliwości rozwoju. Inną refleksją Księgi Rodzaju jest fakt oddzielenia się Abrahama i Lota. Są aż tak bogatymi ludźmi, że kraj który zamieszkiwali nie był w stanie utrzymać potrzeb ich obu. Kolejną cenną refleksją jest sytuacja zabezpieczenie spadku przez Abrahama. Chce przekazać swój spadek innemu spadkobiercy niż Lot (któremu Abraham nie chce dawać bo już jest na tyle bogaty że i tak nic by to nie dało). Na kanwie tych scen biblijnych autor referatu ukazał prawdę, że Bóg nie sprzeciwia się rozwojowi i bogaceniu, ale ma to się odbywać w kontekście wiary i powołania.

Trzeci wykład o relacji człowieka wierzącego pragnącego się bogacić a jego życiem zgodnym z Ewangelią wygłosił ks. dr Marek Leśniak. W swym wystąpieniu podjął temat wiary, jako cnoty teologalnej. Po przypomnieniu treści związanych z wiarą, odniósł się do sposobu realizacji owej cnoty w prowadzeniu swej działalności biznesowej. Zadania jakie wypływają z faktu wiary łączą w całość ludzkie życie, aby to życie było zgodne z wolą Bożą. Wykład ten także dotyczył rozróżnienia pomiędzy fenomenem transakcji i relacji. Mieszanie porządku humanistycznego z materialnym i traktowanie człowieka tylko jako przedmiotu transakcji a nie relacji jest zjawiskiem zagrażającym wierze.

Kolejnym referat wygłoszony został przez dra Adama Zadrogę i nosił tytuł: Między nadzieją a zwątpieniem – katolik w biznesie. Patrzenie na biznes dla człowieka wierzącego odbywa się z perspektywy serca, a taka perspektywa jest często przyczyną konfliktu. Napięcie pomiędzy personalizmem a ekonomizmem, jest wywołane także poprzez ową perspektywę serca, gdyż często humanizm kłóci się z rachunkiem ekonomicznym. Wypełnienie posłannictwa chrześcijańskiego domaga się afirmacji świata i zaangażowania się w jego losy. Ale owo zaangażowanie musi dokonywać się w kontekście powołania do życia wiecznego.

„Komunikacja medialna a rozwój przedsiębiorczości” to tytuł ostatniego referatu, którego autorem był ks. dr Robert Nęcek. Zasadniczą tezą jego wystąpienia było stwierdzenie, że tak w biznesie jak i w dziennikarstwie uprawianym na różnym poziomie, najważniejszy jest człowiek. Bez odniesienia się do człowieczeństwa biznes i przekazywana informacja pozbawiona zostanie kręgosłupa moralnego. Taka dysfunkcja biznesu czy świata medialnego rodzi poważne zagrożenia i staje się narzędziem do partykularnych interesów wąskich grup społecznych.

W drugiej części spotkania głos zabrali sami przedsiębiorcy. Głos zabrali:

    • Jerzy Mol (Megawat, Bielsko-Biała)
    • Krystyna Burzyńska-Kaniewska (KB Doradztwo Personalne, Warszawa)
    • Zbigniew Sobkiewicz (MPM, Wrocław) w nagraniu wideo
    • Czesław Bogdański (Bogdański, Nowy Sącz)
    • Henryk Michalik (Tenneco, Gliwice)

W swoich wystąpieniach powiedzieli o własnym doświadczeniu przeżywaniu wiary w swoich środowiskach biznesowych.

ks. Janusz Burkat SCJ (Warszawa)

 

 

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.