„Powołanie lidera biznesu” to dokument wydany przez Papieską Radę „Iustitia et Pax”. Pierwszy raz Kościół zwraca się wprost do liderów biznesu, wszystkich uczestników życia gospodarczego, zapraszając ich do refleksji nad ich powołaniem oraz misją, jaką mają do zrealizowania w świecie pełnym napięć. Celem konferencji, która odbyła się w 18 października 2012 roku w Krakowie, była wspólna refleksja środowiska naukowego oraz praktyków biznesu nad treścią „Powołania lidera biznesu”.

Swoje słowo do uczestników spotkania skierował na początku ks. bp Grzegorz Ryś. Przyczyny i główne myśli dokumentu przedstawił ks. dr Marek Leśniak. Następnie ks. dr hab. Jan Żelazny ukazał dynamikę przemian w Kościele w VI wieku i wyzwania, jakie w tym czasie stały przed papieżem św. Grzegorzem Wielkim. W referacie ks. dra hab. Jana Machniaka uczestnicy konferencji mogli usłyszeć o tym co jest istotą powołania lidera biznesu. Z kolei ks. dr hab. Tomasz Kraj zwrócił uwagę na problem „podzielonego” życia, czyli rozdźwięku między wyznawaną wiarą a przyjmowaną postawą życiową.

W drugiej części o głos zostali poproszeni ludzie świeccy. Dr hab. Ryszard Stocki wymienił mocne strony dokumentu, ale wskazał także na pewne niekonsekwencje autorów. Wykazał także, że pewne tematy powinny zostać uzupełnione. Anna Jaworek zarządzająca firmą szkoleniową mówiła o tym, jak przedsiębiorca powinien w codziennym życiu wyznawać swoją wiarę. Wojciech Krówczyński, kolejny z prelegentów, podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym zaufania i delegowania zadań w zarządzaniu firmą. Ostatnią wypowiedzią, były kontrowersyjne słowa Pawła Falickiego, który starał się wykazać nieprawidłowości w sformułowanym przez autorów rachunku sumienia, sam również zaproponował pewne tematy do zastanowienia.

Plakat konfencji Powołanie lidera biznesuKonferencja 0dbyła się ona pod patronatem J. Em. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorzy to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Rycerze Kolumba, Fundacja im. św. Jana Kantego, Towarzystwa Biznesowe