Ładowanie Wydarzenia

Jezus jest PRAWDĄ. Jak rozpoznać prawdę.

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem prawdą”. Słowa te dają nam ogromną nadzieję, w czasach, gdy to, co słyszymy wokół nas, to rozmaite domysły, interpretacje, czy wprost wymysły niespokojnych umysłów, które często nie wierzą w istnienie obiektywnej prawdy, a co dopiero, aby ją głosić.

Rekolekcje „Jezus jest Prawdą” ukazują nam fundamentalne znaczenie prawdy w życiu wierzącego. Pozwalają rozróżnić prawdę Bożą od czyjejś opinii, a także umożliwią nam wyłuskać prawdę w naszym życiu. Jest to niewątpliwie bezcenna umiejętność, gdy wielu chce nas przekonać do swoich racji, podczas gdy sami nie trzymają się Chrystusa. A Prawda, którą nazywa siebie Pan Jezus, jest niezbędna, aby nas wyzwalać z wszelkiego zła i jest niezawodnym punktem odniesienia w naszej rzeczywistości.

Oprócz nauk rekolekcyjnych, wspólnej i indywidualnej modlitwy, rekolekcje to także możliwość spotkania się z ludźmi, którzy w podobnych warunkach życiowych poszukują pełnego życia z wiary. W czasie rekolekcji zmówimy także różaniec, w czasie którego uczcimy szczególnie Matkę Bożą z Guadalupe. Z różańcem tym związana jest wielka łaska.