Olsztyn 

Księża Sercanie  ul. Rakowa 11, Olsztyn 

Staszów 

Kościół św. Bartłomieja  ul. Szpitalna 3, Staszów 

Program spotkania: Msza Święta o godz. 17.00, po niej […]

Nowy Sącz / Strzyganiec 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego na Strzygańcu  Brzezna 146, Chochorowice 

Poznań Podolany 

Parafia Matki Bożej Pocieszenia  ul. Kartuska 33, Poznań 

Kielce 

Centrum Duszpasterskie WESOŁA 54  ul. Wesoła 54, Kielce