Kosakowo 

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego  ul. Żeromskiego 77, Kosakowo 

Piekary Śl. 

Dom Pielgrzyma  ul. Ks. Popiełuszki 6, Piekary Śląskie