Jesteśmy Jego dłużnikami!

Autor | Dodano
Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT | Tagi:

ks. Grzegorz Piątek SCJ

Przeżycia związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem papieża Jana Pawła II na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Będą źródłem wzruszeń, przedmiotem rozmyślań, inspiracją do przeżywania różnych życiowych sytuacji w duchu wiary, z przekonaniem, że warto w życiu podejmować wysiłek pracy nad sobą i oddawania tego życia dla innych.

Wydarzenia ostatnich tygodni wycisnęły wielkie piętno na zbiorowej świadomości Polaków. Nasze wspólne spotkania w kościołach, na ulicach czy placach wielu miast nazwano narodowymi rekolekcjami. To w pełni uzasadnione twierdzenie, które powinno skłonić do wielkiej wdzięczności wobec Boga za taką postawę tak wielu Rodaków. Pomimo przeżytego bólu, poczucia niepowetowanej straty i osamotnienia, otrzymaliśmy wielki dar od Boga. Dziękujmy za niego, ale też starajmy się go wykorzystać dla wspólnego dobra.

W kontekście tego, co zostało wyżej powiedziane warto też pomyśleć o naszym duszpasterstwie, które zrodziło się jako owoc nauczania Jana Pawła II. Staramy się krzewić Jego wizję człowieka i życia społeczno-gospodarczego, tak, aby każdy czuł się dobrze w swoim kraju i rozwijał talenty otrzymane od Boga. Obecnie, jako “dłużnicy” zmarłego Papieża powinniśmy może z większym zapałem i przekonaniem podjąć jego nauczanie.

Dlatego w najnowszym numerze “Talentu” proponujemy teksty w większości poświęcone dziedzictwu pontyfikatu Papieża z Polski, ufając, że będą stanowiły wartościowy przyczynek do refleksji nad życiem katolickiego przedsiębiorcy i funkcjonowaniem naszego Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców.


O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.