Kościół nie pozostaje obojętny wobec aktualnego kryzysu finansowego. „Ekonomia traci głowę, kiedy staje się celem sama w sobie i kieruje się wyłącznie dążeniem do jak największego zysku” — piszą francuscy bisk