„Bądźmy uczniami Chrystusa” – to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na nowy rok duszpasterski. Ma ono uświadamiać wiernym – nie tylko ludziom świeckim, ale i kapłanom, siostrom zakonnym, biskupom – że najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa, by następnie być Jego apostołem. Być uczniem Chrystusa w rodzinie, w pracy zawodowej, w posłudze miłosierdzia, w życiu społecznym, być uczniem Chrystusa Najwyższego Kapłana – takie tematy porusza opracowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski program na kolejny rok duszpasterski. Jest on realizowany od 2 grudnia 2007 roku, czyli I Niedzieli Adwentu, wraz z którą w Kościele katolickim następuje nowy rok pracy duszpasterskiej.

Nowe hasło duszpasterskie jest logiczną konsekwencją tematu realizowanego w zakończonym roku liturgicznym: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Człowiek, który ma świadomość umiłowania, wybrania i powołania przez Boga, powinien iść krok dalej – stawać się uczniem Jezusa. „W gruncie rzeczy główną trudnością każdego programu duszpasterskiego jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób przekształcić naszą religijność w żywą wiarę, czyli pomóc każdemu z nas wejść w głęboką, osobistą relację z Chrystusem” – tak sens opracowywania kolejnych programów tłumaczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. W sposób szczególny słowa te dotyczą tegorocznego programu.

Co to znaczy być uczniem Jezusa? Uczeń Chrystusa winien być zasłuchany w Jego słowo i mieć duchowość biblijną. Program duszpasterski proponuje dostrzeżenie narzędzia, jakie Kościół w Polsce posiada od niedawna. Chodzi o „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to zachęta dla każdego wiernego do lektury i wsłuchania się w Boże słowo. Staje się to nad wyraz istotne w roku 2008, w którym w październiku odbędzie się Synod o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, zwołany przez papieża Benedykta XVI. Warto podkreślić, że w związku z tym spotkaniem do kolejnych numerów tygodnika „Niedziela” już teraz dołączane są kolejne księgi Pisma Świętego, a od najnowszego numeru także wersje audio Ewangelii. Z pewnością są to materiały także do realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Sam program zawiera też propozycje homilii związanych z różnymi aspektami stawania się uczniem Chrystusa.

Realizacja tegorocznego programu duszpasterskiego opiera się na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23–24). Do programu został dołączony mały krzyż. Jest on szczególny: nie ma haczyka, by zawiesić go na ścianie, czy dziurki, by mógł zawisnąć na szyi. Ma trochę dziwny kształt, jakby powstał z miękkiej gliny ściskanej w dłoni. Jest to krzyż ręczny, przeznaczony do tego, by brać go do ręki. Ma on być inspiracją do konkretnych projektów duszpasterskich w parafii, przyjęcia krzyża przez chorych w czasie odwiedzin kapłana, może być wręczony osobom, które zgłaszają pogrzeb, by z krzyżem w ręku modliły się za zmarłych, może być wykorzystany podczas nabożeństw Wielkiego Postu.

Drugi fragment, który stał się osnową programu duszpasterskiego, pochodzi z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów” (Mt 28,19a – przekład ekumeniczny). Program chce motywować kapłanów do zmiany mentalności duszpasterskiej, by z kapłanów obsługujących wiernych stawali się coraz bardziej formatorami uczniów. Wskazuje też na aktywizację laikatu, potrzebę duszpasterskiej troski o nauczycieli i opiekę nad polską emigracją. Docenia wkład ruchów i stowarzyszeń katolickich w dzieło formowania uczniów Jezusa, zachęcając równocześnie duszpasterzy do współpracy z tymi środowiskami w parafiach.

Program duszpasterski na lata 2007/2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa” jest częścią programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2006–2010 pod hasłem „Kościół niosący Ewangelię nadziei”. Do końca tego pięcioletniego planu pozostaną jeszcze do zrealizowania dwa tematy: „Otoczmy troską życie” – 2008/2009 oraz „Bądźmy świadkami Miłości” – 2009/2010.

(na podst. Biuletynu KEP, 26 XI 2007 r.)