A.S.

Od trzech lat działa w różnych państwach Europy stowarzyszenie „Europa dla Chrystusa”. Założyło e młode małżeństwo z Wiednia — Gudrun i Martin Kuglerowie, prowadzący firmę consultingową dla organizacji pozarządowych. Jego celem jest modlitwa i praca na rzecz odnowienia chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu.

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na coraz większą dyskryminację chrześcijan i chrześcijańskich wartości w wielu krajach Europy. „Pragniemy Europy, w której szanuje się wolność religii i sumienia, młodej i dynamicznej Europy, która jest znakiem nadziei dla świata” — napisano w deklaracji organizacji, skupiającej dziś chrześcijan różnych wyznań.

Stowarzyszenie rejestruje przypadki chrystianofobii — prześladowania osób wyznających „niepoprawne politycznie” poglądy, które należą do istoty chrześcijańskiej wiary, a dotyczące na przykład odrzucenia aborcji czy legalizacji związków homoseksualnych. Do takich udokumentowanych przypadków szykan należą zwolnienia z pracy czy wyroki sądowe, niektóre z nich skazujące nawet na karę więzienia. Na przykład francuski deputowany Christian Vanneste za swe krytyczne wypowiedzi pod adresem homoseksualizmu został skazany na grzywnę 10 tys. euro. Z kolei na Uniwersytecie w Monachium odwołano seminarium „Etyka zarządzania na fundamentach chrześcijańskich” ze względu na promowanie chrześcijańskich wartości w biznesie, szczerości w marketingu i dokładnej rachunkowości. Powstała strona internetowa www.christianophobia.eu, gdzie można się dowiedzieć o przypadkach wrogości wobec chrześcijan w Europie.

Z przejawami chrystianofobii stowarzyszenie walczy między innymi poprzez pisanie listów do eurodeputowanych, maili do polityków, petycji i powiadamiania prasy. Na stronie internetowej www.europe4christ.net można znaleźć wszystkie bieżące inicjatywy organizacji oraz informacje o możliwości współpracy. A do współpracy z „Europą dla Chrystusa” może dołączyć każdy, także różne grupy osób czy inne stowarzyszenia.

Wśród ponad już 10 tys. członków organizacji są między innymi lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele. Wszyscy w południe odmawiają jedno Ojcze nasz w intencji Europy, a raz w miesiącu otrzymują na podany adres e‑mailowy List do Europy — opracowania aktualnej tematyki. Część listów dostępna jest także w języku polskim. Działają również grupy mailowe, które rozsyłają szybko informacje o ważnych wydarzeniach, o tym, jak można pomóc chrześcijanom w innych krajach oraz o konkretnych pomysłach dotyczących promocji chrześcijańskich wartości.

Znakiem rozpoznawczym stowarzyszenia jest naklejka euro-ryby, która ma przypominać o tym, że u źródeł powstania Europy było chrześcijaństwo.

www.europe4christ.net