A.S.

Od trzech lat działa w różnych państwach Europy stowarzyszenie „Europa dla Chrystusa”. Założyło e młode małżeństwo z Wiednia — Gudrun i Martin Kuglerowie, prowadzący firmę consultingową dla organizacji pozarządowych. Jego celem jest modlitwa i praca na rzecz odnowienia chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu.

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na coraz większą dyskryminację chrześcijan i chrześcijańskich wartości w wielu krajach Europy. „Pragniemy Europy, w której szanuje się wolność religii i sumienia, młodej i dynamicznej Eur