Kryzys finansowy

Kryzys gospodarczy w ocenie nauki społecznej Kościoła

Kryzys gospodarczy w ocenie nauki społecznej Kościoła

Autor | Dodano 16 stycznia 2014

Refleksja nad kryzysem, jako okazją do zastanowienia się nad dobrem wspólnym, nad naszymi stylami życia, mitami i idolami naszej młodzieży, nad koniecznością umiarkowania, które oddziaływałoby na nasze modele konsumpcji i na hierarchie wartości.

Kategorie: Inne, Kryzys finansowy, Nauka społeczna

Kryzys w firmie katolickiego przedsiębiorcy (wideo)

Kryzys w firmie katolickiego przedsiębiorcy (wideo)

Autor | Dodano 21 marca 2012

Na spotkaniu on-line 14 marca 2012 roku zastanawialiśmy się wraz z naszym gościem Arturem Kalickim nad przyczynami kryzysu w firmie. Prelegent zwrócił uwagę, jak katolicki przedsiębiorca powinien podchodzić do tego wyzwania oraz w jaki sposób pokonywać napotkane przeszkody.

Kategorie: Audio/wideo, Chrześcijanin w biznesie, Etyka biznesu, Kryzys finansowy

O kryzysie

O kryzysie

Autor | Dodano 12 grudnia 2011

Z Piotrem Kossakowskim rozmawia Anna Jaworek

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Chrześcijanin w biznesie, Etyka biznesu, Kryzys finansowy

„Zaróbmy jeszcze więcej” (film)

„Zaróbmy jeszcze więcej” (film)

Autor | Dodano 28 listopada 2010

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, gdzie dokładnie znajdują się nasze pieniądze. Możemy być jednak pewni, że nie ma ich w bankach. Współczesny świat, jak nigdy dotąd, to układ naczyń połączonych. Kryzys na jednym rynku osłabia pozostałe. Najlepiej kupować, gdy krew jest na ulicach – tłumaczy inwestor rezydujący w Singapurze. – Wtedy zarabia się najwięcej. Zamknięte środowisko doradców finansowych i bankierów na naszych oczach tworzy rzeczywistość dynamicznego wzrostu i błyskawicznych profitów.

Wstrząsający film dokumentalny Erwina Wagenhofera o kulisach światowego systemu finansowego.

Kategorie: Audio/wideo, Etyka biznesu, Kryzys finansowy

Biuro Analiz Sejmowych o encyklice Caritas in veritate

Autor | Dodano 10 maja 2010

Globalny kryzys gospodarczy stał się impulsem do rozważenia na nowo podstaw funkcjonowania gospodarki światowej. Do dyskusji tej włączył się także Kościół katolicki encykliką Caritas in veritate. Stanowi ona refleksję nad obecnym etapem rozwoju ekonomicznego i najważniejszymi czynnikami, które powinny określać jego perspektywy. Z tego względu jest to głos wart zauważenia nie tylko przez katolików, ale przez wszystkich ludzi zainteresowanych życiem społecznym i gospodarczym.

Kategorie: Kryzys finansowy, Nauka społeczna

Ekonomiści mają prawo do sprzeciwu sumienia

Autor | Dodano 29 października 2009

„Wobec zagrożeń rewolucji biotechnologicznej również ekonomiści mają prawo do sprzeciwu sumienia” – uważa prof. Ettore Gotti Tedeschi, mianowany 23 września szefem „banku watykańskiego”.

Kategorie: Etyka biznesu, Kryzys finansowy

Biznes potrzebuje etyki (audio)

Autor | Dodano 8 października 2009 komentarze 2

Trwający kryzys ekonomiczny wśród wielu przyczyn ma jedną bardzo istotną, a mianowicie przyczynę moralną. Wskazał na nią w wielu swoich wypowiedziach – m.in. w encyklice o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Caritas in veritate – papież Benedykt XVI. Dlatego wezwanie papieża do refleksji nad podjęciem koniecznych środków, by znaleźć rozwiązanie dla kryzysowej sytuacji, musi dotyczyć relacji między ekonomią a etyką.

Kategorie: Audio/wideo, Etyka biznesu, Kronika wydarzeń, Kryzys finansowy

Etyczny wymiar przezwyciężania kryzysu ekonomicznego

Autor | Dodano 26 września 2009

Różnorakie próby przezwyciężenia obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego podejmowane przez ONZ czy poszczególnych przywódców państw (np. tych najbogatszych znanych jako G8) nie przyniosą oczekiwanych rezultatów dla rozwoju całej ludzkości, jeśli nie będą miały wymiaru etycznego. Taki wniosek nasuwa się po analizie kolejnych wystąpień Ojca Świętego czy innych przedstawicieli Kościoła.

Kategorie: 2009 nr 2, Kryzys finansowy

Kryzys gospodarczy skutkiem kradzieży

Autor | Dodano 20 kwietnia 2009

Główną przyczyna kryzysu są poważne, choć zamaskowane kradzieże. Są one w dużym stopniu zalegalizowane, ułatwiane albo wręcz realizowane przez państwo.

Kategorie: Kryzys finansowy

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.