Trzy powody, dla których wybierasz etyczny biznes. Odpowiedzi zebrane za pomocą ankiety przeprowadzonej na stronie w dniach 9–20.09.2011 roku, którą wypełniły 64 osoby.

Dla Boga

 1. Boże błogosławieństwo w pełnionym dziele, wynikające z zapewnień Słowa Bożego.
 2. Bóg albo w odwrotnej kolejności… Dobro każdego człowieka.
 3. Bóg ode mnie tego oczekuje.
 4. Bóg takim błogosławi.
 5. Bóg.
 6. Bóg.
 7. Jak wybierasz sztandar Jezusa, to pozostałe wybory są już tylko konsekwencją…
 8. Mam takie zobowiązanie w stosunku do Jezusa.
 9. Moim Panem jest Chrystus, Jemu ufam i tak rozumiem Jego naukę.
 10. Pan Bóg — tak oznaczające Tak, i nie oznaczające Nie.
 11. Poczuwam się do roli depozytariusza mocy Chrystusa i o ile Mu tylko pozwolę — może działać przeze mnie.
 12. Ponieważ uwielbiam spać ze świadomością, że to podoba się Bogu i Bóg, jeśli zechce, wynagrodzi mi to w jakiś sposób. Dobro zawsze wraca:)
 13. Pragnę być pod parasolem Bożej opieki.
 14. Tak chce Pan.
 15. Uczciwą i solidną pracą wielbię mojego Pana — Boga a on mi b ł o g o s ł a w i! Mogę z nim tylko góry przenosić.
 16. Wierzę w Słowo Boże zapisane w księgach Biblii — Księdze Przysłów i w Mądrości Syracha, które odnoszą się do prowadzeniu biznesu.
 17. Wybieram etyczne rozwiązania, ponieważ wierzę, że wszystko co mam zawdzięczam Bogu i chcę zawsze pełnić Jego Wolę.
 18. Zgodnie z Biblią jest to warunek otrzymania Bożego Błogosławieństwa.

Biznes po chrześcijańsku

 1. Cały porządek nowoczesnej cywilizacji zachodniej i gospodarki rynkowej oparty jest na wartościach chrześcijańskich, a szczególnie na zaufaniu, pieniądze (papierowe, elektroniczne itp..) umowy.
 2. Chcę być zgodny z etyką chrześcijańską.
 3. Chcę pokazać, że jednak można prowadzić projekty biznesowe tą Bożą drogą.
 4. Chodzi o to żeby działać w zgodzie z Prawdą i nie ulegać sfałszowanej wizji rzeczywistości. 
 5. Dekalog stosowany również w pracy.
 6. Hołduję zasadzie: dobro przyciąga dobro, zło-zło, uczciwość-uczciwość.
 7. Jest to zgodne z moimi systemem wartości (w tym przypadku chrześcijańskim).
 8. Jestem Chrześcijaninem.
 9. Jestem osobą wierzącą i kieruję się wartościami chrześcijańskimi. To daje mi inną perspektywę patrzenia na biznes nie tylko jako narzędzie zysku ale też jako narzędzie służby.
 10. Jestem przekonany, że w Biblii są opisane prawa rządzące światem. Krótko: co siejesz to zbierzesz.
 11. Jeśli ja działam nieetycznie, to oznacza że kogoś okradam. Jeśli to robię to nie stosuję się do Siódmego Przykazania Bożego.
 12. Nakaz moralny wynikający z obowiązków chrześcijanina i nauki Kościoła.
 13. Nie chcę mieć do czynienia z pieniędzmi nieuczciwie zarobionymi.
 14. Nie umiałabym robić czegoś, co jest niezgodne z etyką.
 15. Normy etyczne wynikają nie tylko z Dekalogu — są jedyną szansą na powstrzymanie anarchii i rozpadu społeczeństwa. Systemy prawne są ściśle związane z etycznymi, bez nich społeczeństwo przestaje istnieć.
 16. Oszukiwanie innych jest grzechem.
 17. Postępowanie nieetyczne jest niezgodne z regułami wiary.
 18. Postępując etycznie w życiu, w biznesie również, realizujesz „system Boży” — perfekcyjnie, logicznie poukładany; nie musisz obawiać się, że coś nie zagra — możesz być pewny; 
 19. Przekonania.
 20. Racje religijne.
 21. Religia i kultura, w której żyję.
 22. Taka jest moja religia, którą uznaję i według niej chcę postępować. 
 23. Takie są moje zasady i robię to ze względu na siebie.
 24. To jest zgodne z moja etyka i rodzinnym wychowaniem.
 25. To jest zgodne z moja wiarą. 
 26. Wierność zasadom.
 27. Zgodność z zasadami.

Długoterminowa inwestycja w zbawienie

 1. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował…”
 2. Chcę budować DOBRY świat.
 3. Chcę iść do nieba.
 4. Inwestuję długoterminowo, w zbawienie i radość w raju, akumuluję skarby na życie wieczne. Długoterminowo zawsze się bardziej opłaca być uczciwym:)
 5. Pieniądze i władza są środkiem, a nie celem. Będziemy zdawać kiedyś sprawę z zarządzania nimi.
 6. Prowadzenie działalności zgodnie z chrześcijańską etyką pozwala odnaleźć sens w życiu.
 7. Sąd Ostateczny
 8. Z wyrachowaniem, dla własnego dobra, wierzę, że można zmieniać świat na lepszy. Najlepszą metodą powodowania zmiany jest dawanie własnego przykładu, edukowanie przez przykład.
 9. Żeby być zbawionym.
 10. Życie wieczne.

Czyste sumienie i spokojny sen

 1. Bez wątpienia nie ma większego bogactwa aniżeli czyste sumienie — to powód „duchowy”.
 2. Cenię sobie pokój wewnętrzny; postępując etycznie mogę w każdej chwili spokojnie spojrzeć w oczy Bogu i ludziom, i temu… z lustra.
 3. Chcę być w zgodzie z własnym sumieniem.
 4. Czuję się moralnie w porządku, bo nie przykładam ręki do pomyślności złodzieja, malwersanta itp.
 5. Czyste sumienie jest bezcenne.
 6. Dlatego, że inne rozwiązania obciążają moje sumienie.
 7. Działam etycznie, a biznes to jedno z działań. Dlaczego miałbym tu robić wyjątek?
 8. Działanie etyczne w biznesie jest zgodne z moim sumieniem.
 9. Dzięki etycznemu działaniu mam po prostu spokojne i czyste sumienie, nic mnie nie dręczy i mogę cały poświęcić się pracy.
 10. Etyczny biznes gwarantuje spokojne sumienie i opiera się nie tylko na moich siłach, ale też na Bożych łaskach. Opiera się na modlitwie i pracy.
 11. Etyczny biznes jest zgodny z moim sumieniem
 12. Etyczny biznes pozwala mi zachować spokój ducha i sumienia.
 13. Godność człowieka. Czyste sumienie, a zarazem spokojny sen.
 14. Jestem przekonany, że jakość norm człowieka stanowi całość i przedsiębiorca nieetyczny to również fachowiec niskiej jakości.
 15. Jestem uczciwa, aby być w porządku ze swoim sumieniem.
 16. Jestem wolny i tego bronię. Mam naturalną niechęć do układu, który może uzależniać. 
 17. Mam spokojne sumienie i jestem w porządku” wobec Pana Boga.
 18. Mogę spać spokojnie, mam czyste sumienie, mogę spojrzeć w lustro.
 19. Moje sumienie nie pozwala mi mi na działanie sprzeczne z moim systemem wartości.
 20. Moje sumienie, przez które mówi do mnie sam Pan Bóg!
 21. Moje sumienie wymaga ode mnie uczciwości w każdej sferze życia — w biznesie również.
 22. Moje wychowanie, taką postawę wyniosłem z domu. Zawdzięczam ja moim Rodzicom i ks. Michałowi, mojemu pierwszemu proboszczowi.
 23. Mój biznes jest częścią mnie, jeżeli on będzie nieetyczny (zepsuty), to i ja będę taki sam. Ja i biznes to jedno.
 24. Największy dar — wolność i zgodne z sumieniem wybory. Dzięki temu szczerze uśmiecham się do ludzi i rano śmiało patrzę w lustro.
 25. Nawet najmniejszy etyczny biznes może kreować dobre przykłady, a rachunek zysków i strat to nic innego jak rachunek sumienia.
 26. Nie jest w konflikcie z moim sumieniem.
 27. Nie potrafię inaczej.
 28. Pieniądze to nie wszystko, chcę być sobą w pracy i domu. Raczej zrezygnuję z extra zysku niż zgodzę się na wyrzuty sumienia.
 29. Pokój serca (czyste sumienie).
 30. Pracując nad swoim sumieniem, trudno jest robić coś wbrew Bożym zasadom.
 31. Prowadzenie biznesu nigdy i dla nikogo nie było łatwe i usłane płatkami róż. Przecież nikt nam nie obiecał, że będzie łatwo żyć. Dziś, kiedy dojrzewam do przekazania pałeczki synowi i córce, mam świadomość, że było warto. Sumienie zdało pozytywny egzamin potwierdzony przez dokonania w życiu i biznesie. Choć generalnie prawda jest taka „Gdyby BOZIA nad nami nie czuwała, to byśmy już dawno zginęli” — miałam powody do wielokrotnego powtarzania tych słów. Wszak szczęśliwy przypadek to Pan Jezus błąkający się po opłotkach. (Sama tego nie wymyśliłam-usłyszałam).
 32. Spokój sumienia.
 33. Śpię spokojnie, bo wiem, że w razie jakiejkolwiek kontroli wszystko będzie dobrze i że nie muszę się niczego obawiać.
 34. Tylko etyczny biznes zapewnia mi spokój sumienia.
 35. Wyrzuty sumienia.
 36. Zawsze każdemu mogę spojrzeć w oczy.
 37. Żeby mieć czyste sumienie.
 38. Życie w zgodzie z własnym sumieniem i wartościami chrześcijańskim.
 39. Czystość sumienia.

Radość, bezpieczeństwo i rozwój

 1. Bo obserwuję jak zmieniają się postawy ludzi z którymi żyję, pracuję i którzy widzą moje wybory. Rośnie ich zaangażowanie, lepiej nam się rozmawia, pracuje, żyje,osiąga cele.
 2. Chcę zachować w życiu dobre imię.
 3. Daje mi nieograniczone możliwości rozwoju.
 4. Etyczne postępowanie dają spokój, pokój i radość. Nieetyczne, czyli oszustwa — budzą niepokój.
 5. Etyczny biznes jest łatwiejszy w prowadzeniu niż biznes nieetyczny — jest więcej chętnych do działania w sposób etyczny.
 6. Jest bardziej przewidywalny i mniej ryzykowny.
 7. Jeśli biznes traktuje się jako powołanie/misję, to działania nieetyczne tracą sens
 8. Kiedy ktoś puka do moich drzwi wiem, że przyszedł do mnie, a nie po mnie;)
 9. Nieetyczne zachowania zatruwają osobowość. Zazwyczaj kończy się to nerwicami, frustracjami, depresjami itd.. Czyste sumienie gwarantuje swobodę działania i otwartość na ludzi.
 10. Niezakłócony rozwój poprzez brak zachowań nieetycznych.
 11. Ponieważ to daje mi radość i szczęście.
 12. Praca jest łatwiejsza, jak nie trzeba kręcić. Wystarczy pamiętać jedną wersję wydarzeń, co zwiększa wydajność rozmów handlowych.
 13. Spokój psychiczny.
 14. Staram się równoważyć interesy firmy i ludzi, tak to trwa z powodzeniem 19 lat.
 15. Ta wartość daje mi pewność, bezpieczeństwo, równowagę i pokój wewnętrzny.
 16. Tylko w etycznym, moralnym, uczciwym postępowaniu człowiek znajduje prawdziwe zadowolenie i spełnienie — a biznes to część naszego życia.
 17. W ostatecznym rozrachunku nieeteczny biznes nie przynosi korzyści, tylko zmartwienia i kłopoty. ( „wszystkie ukryte sprawy wyjdą na jaw” .)
 18. Wiem ze uczciwa praca mnie uszlachetnia, przemieniam się:} 
 19. Większa satysfakcja z pracy.
 20. Wszystko w kosmosie ma swoje konsekwencje. Dobre i złe działania również.
 21. Zachowanie nieetyczne oddalają od ludzi wysokich standardów, a wikłają w przymusowe kontakty z ludźmi bez zasad.
 22. Zależy mi na satysfakcji z osiągnięć w pracy — nieetyczne działania dają zyski wymierne jedynie finansowo. Najwyższy stopień autorealizacji osiąga się przez postawę etyczną.

Dobro innych i trwałe relacje

 1. Bardzo istotne jest zaufanie między klientem a dostawcą. Podobnie jest między szefem a podwładnym. Nie potrafię zbudować takiego zaufania metodami nieetycznymi.
 2. Budowanie więzi z ludźmi, na których można liczyć. Większe poczucie bezpieczeństwa.
 3. By nie skrzywdzić drugiego.
 4. Człowiek-pracownik jest najważniejszy. Każdego pracownika szanuję, bo On jest częścią mojej firmy. Dbam o niego i o jego potrzeby.
 5. Etyczne zachowanie w biznesie budują zaufanie i wiarygodność.
 6. Etyczny biznes uczy pracy nad sobą i szacunku dla drugiego człowieka. Nie kierując się strachem, można wyeliminować pokusy łatwego nieetycznego zysku, który zagłusza sumienie, oddala nas od Boga i drugiego człowieka.
 7. Firma stoi na pracownikach i nie chodzi tu tylko o ich zaangażowanie, ale przede wszystkim w zaufanie moje do nich i ich do mnie. Jest ono tym silniejsze im bardziej udaje się wypracować u siebie cnoty chrześcijańskie: troskliwość o pracowników, poświęcenie, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. 
 8. Gromadzenie wokół siebie wartościowych współpracowników.
 9. Ideałem jest jednoczesne pomnażanie dóbr materialnych i duchowych, jednak jeżeli nie ma się nimi z kim dzielić, żadna działalność nie ma sensu. Etyczny biznes to również otwarcie się na drugiego człowieka i budowanie więzi.
 10. Jeden zadowolony klient przyprowadzi następnych. Jeden niezadowolony klient — zabierze Ci dziesięciu potencjalnych klientów.
 11. Jestem fair play i nie krzywdzę innych.
 12. Lojalność klientów.
 13. Lubię budować dobre relacje z klientem. W pewnym momencie staje się on partnerem. Etyczny biznes sprzyja budowaniu dobrych relacji.
 14. Łatwiej prowadzić interesy z uczciwymi przedsiębiorcami, a nie cwaniakami i złodziejami. Oby jeszcze prawo i ZUS działały uczciwie — dla ZUSu są inne prawa niż dla reszty kraju.
 15. Mam poczucie, że tylko etyczne działanie w biznesie się opłaca i pozwala utrzymać właściwą współpracę i relację z pracownikami, klientami i dostawcami.
 16. Mamy traktować bliźniego swego jak siebie samego. Nauka Jezusa.
 17. Miłość do drugiego człowieka nie pozwala mi go oszukiwać.
 18. Nie jest obciążony krzywdą i szkodliwością dla człowieka i środowiska.
 19. Nie krzywdzę drugiego człowieka — dobro innych.
 20. Nie muszę główkować, komu i gdzie coś „podarować” i nikomu nic nie jestem dłużny, nie muszę się odwdzięczać. Przejrzystość sytuacji i relacji międzyosobowych.
 21. Sama chciałabym, aby traktowano mnie etycznie, czyli „nie rób drugiemu, co tobie niemile ” i „czyń w taki sposób, jak chciałbyś to uzyskać od innych”.
 22. Skutkuje wartościami dodanymi takimi jak klienci, którzy zamieniają się w przyjaciół.
 23. Staram się być w porządku wobec pracowników, klientów, kontrahentów.
 24. Szacunek kontrahentów
 25. To się opłaca, traktuję ludzi i pracowników z otwartością. Pracownicy i współpracownicy są dla mnie podmiotem, a nie przedmiotem, dlatego od lat stanowimy zgrany, odpowiedzialny zespół, poszerzany w zależności od zakresu podejmowanych zadań.
 26. W życiu i biznesie ważne są relacje z ludźmi (także klientami), aby one były normalne, to biznes musi być etyczny, czyli normalny.
 27. Wszyscy jesteśmy czyimiś klientami, czego chcemy dla siebie, powinniśmy także chcieć dla innych.
 28. Wykorzystywanie trudnej sytuacji innych dla własnych korzyści jest grzechem.
 29. Z krętaczmi nikt nie robi interesu, chyba że inni krętacze.
 30. Z osobą uczciwą każdy chce kooperować na dłuższą metę.
 31. Zarówno w życiu jak i w biznesie nie stosuję nie rozgraniczenia między postępowaniem etycznym a nieetycznym. Kierując się sumieniem traktuję ludzi i sprawy w sposób, w jaki chciałabym, żeby mnie i mój „biznes” traktowano. Z doświadczenia 59 lat życia i 19 lat prowadzenia firmy, która stała się firmą rodzinną, mogę stwierdzić, że bilans jest nader pozytywny. 
 32. Żeby nie krzywdzić innych.
 33. Zaufanie stałych klientów.
 34. ZŁOTA ZASADA — „czyń drugiemu, co Tobie miłe!
 35. Poprzez wspieranie osób (właściciela i pracowników) rzetelnie podchodzących do biznesu.

Biznes trwały i opłacalny

 1. Autorytet firmy.
 2. Buduję biznes spokojniej, solidniej, na dobrych fundamentach, więc jest odporniejszy przy niesprzyjających okolicznościach.
 3. Buduję zaufanie do mojego produktu i usług, nie tylko na chwilę.
 4. Bywam polecany przez ludzi ze względu na jakość, niezawodność i dotrzymywanie umów, co obniża mi koszty marketingu.
 5. Chcę udowodnić, że można zarobić duże pieniądze, działając etycznie.
 6. Cudzy pieniądz nie przynosi zysków.
 7. Dbanie o klienta może wynikać z wyrachowania bądź z troski o niego, chęci pomocy mu. Drugie podejście jest trwalsze i buduje markę. Oznacza to oparcie firmy (jakości, obsługi klienta, a także marketingu) o radość służenia innym.
 8. Działam według schematu wygrana/wygrana lub nie robimy interesu. To ludzie cenią i wracają. Pozyskanie klienta jest trudniejsze niż utrzymanie.
 9. Etyczna postawa opłaca się.
 10. Etyczne postępowanie w biznesie i hołdowanie zasadzie równowagi interesów pomiędzy wykonującym „biznesmenem” a udzielającym zamówienia daje poczucie bezpieczeństwa dla obu stron. Podejmowanie się realizacji zadań, na miarę możliwości, dążenie do wykonania ich z należytą starannością, spełnienie oczekiwań „Zamawiającego”, otwartość w uzgodnieniach zazwyczaj spotyka się z podobnym odzewem kontrahenta. Prawdą jest, że w ciągu 19 lat działalności napotkałam na swojej drodze nieuczciwych ludzi i firmy, poniosłam straty, ale ich ilość można wyliczyć na palcach jednej ręki (waga finansowa do przełknięcia). Z kolejnych doświadczeń wyciągałam wnioski, nauczyłam się poznawać ludzi i ważyć sprawy, eliminować tego typu kontrahentów poza „horyzont”). Działalność w biznesie wiąże się z podejmowaniem ryzyka każdego dnia. Przyjmując zamówienie stawiam sobie pytania: ‑czy jesteśmy w stanie je zrealizować? Ile możemy stracić i czy nie podważy to podstaw egzystencji firmy w razie wpadki?
 11. Etyczny biznes długoterminowo działa korzystnie na zwiększenie wartości firmy — może chwilowo zyski będą mniejsze (choć niekoniecznie), ale pozyskamy dobre i długotrwale relacje z klientami oraz lojalnych pracowników. 
 12. Etyczny biznes przyczynia się do wzrosty wartości Firmy poprzez poprawienie szeroko rozumianego wizerunku firmy — u klientów, dostawców, ale także u potencjalnych pracowników — ludzie chcą pracować dla etycznej firmy o jasnych zasadach.
 13. Etyczny biznes zmniejsza ryzyko wystąpienie problemów prawno-roszczeniowych (np. ze strony pracowników (typu mobbing, łamanie prawa pracy), prawnych: oskarżeń stron trzecich (np. o łapówkarstwo, nieuczciwe przetargi).
 14. Etyka mi się zwraca w postaci niższych kosztów transakcyjnych, nie muszę sprawdzać partnerów, którzy mi ufają, ani oni nie sprawdzają mnie.
 15. Jeśli mój klient zorientuje się, że ja go okradam, więcej u mnie nic nie kupi. To jest już prosta droga do zamknięcia biznesu.
 16. Kłamstwo i nieuczciwość w długim okresie nigdy nie gwarantuje powodzenia.
 17. Łamanie zasad moralnych może opłacić się na krótką metę, jednak w dłuższej perspektywie większość zachowań nieetycznych jest nieopłacalnych, powoduje utratę zaufania i niepotrzebną atmosferę walki.
 18. Mamy firmę ponad 20 lat zawsze kierowałem się etyka w biznesie i ciągle istnieje.
 19. Manipulacja sprawdza się tylko jeden raz. 
 20. Na straży zasad stoi Państwo z aparatem przymusu i całym aparatem kontroli zasad (przepisy wypracowane w ciągu wieków), a więc można spotkać się z przymusem do działania w sposób etyczny, lub być wyeliminowanym z biznesu.
 21. Nie widzę innego wyjścia. Uważam, że biznes polega na obsłudze klientów i służeniu im. 
 22. Opłaca się w dłuższej perspektywie.
 23. Taki biznes jest w stanie sprostać każdej potrzebie konsumenta.
 24. Taki biznes to przyszłość.
 25. To jest na dłuższą metę opłacalne i zwraca się z nawiązką.
 26. Uczciwość popłaca, a dobro lub zło, które czynimy, wraca do nas jak bumerang, tyle że ze zwiększoną siłą.
 27. Uczciwość przekłada się pozytywnie na efektywność — to powód „materialny”.
 28. Usługi firmy są solidne, stoimy za tym, co robimy.
 29. W biznesie liczy się wiarygodność i lojalność, jeśli zachowujesz się nieetycznie to tracisz w dłużej perspektywie zaufanie ludzi. Biznes to ludzie, a ludzie muszą sobie ufać, by chcieć razem pracować. Nieuczciwość może się opłacać na krótką metę, w dłuższej perspektywie płaci się za nieetyczne zachowania wiarygodnością i zaufaniem. Warto być uczciwym.
 30. W biznesie, który prowadzę, liczą się długofalowe relacje. Nawet złodziej nie lubi być okradany, wiec i on zainteresowany jest etycznością mojego biznesu. Pozostaje tylko zagadnienie, jak się nie dać okraść. Ze statystyk jednak wynika, ze większość ludzi jest uczciwa, wiec zyski przekraczają straty.
 31. Wielokrotnie doświadczyłem w życiu, że opłaca się postępować zgodnie z sumieniem, czyniąc dobro, być uczciwym.
 32. Zależy mi na efektywnym przedsiębiorstwie, które będzie mogło trwać przez długi czas. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich trudności jakie przede mną staną, ale mogę ograniczyć problemy generowane przez moje błędy. To jest możliwe, gdy buduje się na skale, a nie na piasku.
 33. Zyskuje moja firma i ja.
 34. Badania pokazują, że w dłuższej perspektywie „przeżywają” firmy, które działają w sposób etyczny.
 35. Jakość produktu / usługi (zgodność opisu komponentów, składników produktu z rzeczywistością, itp.)

 

3 powody, dla których prowadzisz etyczny biznes.