Od początku zmian ustrojowych w Polsce w krajobrazie społecznym coraz wyraźniej rysuje się postać przedsiębiorcy. Do nielicznych odważnych, którzy mogli działać w dobie realnego socjalizmu, dołączyli nowi. Bez nich niemożliwy byłby przewrót gospodarczy po 1989 roku. Zaczęły masowo powstawać nowe, najczęściej małe i&nb