Spotkania Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców w roku 2002 zainaugurował dzień skupienia zorganizowany 19 stycznia w domu macierzystym Zgromadzenia Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie, a poprowadzony przez ks. Ryszarda Krupę SCJ. Było to trzecie z cykiu krótkich popołudniowych spotkań, które znalazły uznanie uczestników, nie zawsze mogących brać udział w typowych dwudniowych skupieniach w ramach naszego duszpasterstwa. Przybyło na nie 26 osób, a więc grupa dosyć liczna i, jak się wydaje, optymalna dla tego typu spotkań.

Głównym gościem płaszowskiego dnia skupienia był dr Leopold Zgoda, filozof i wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Wygłosił on wykład poświęcony problemowi człowieka w gospodarce. Wziął także udział w ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się po jego wystąpieniu.

Po krótkiej przerwie ks. Grzegorz Piątek SCJ przybliżył zebranym tematykę tegorocznego orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju, skupiając się na trudnym wymogu chrześcijańskiego przebaczenia.

Na część modlitewną spotkania złożyła się Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwie przewodniczył ks. Stanisław Jarzyna SCJ, wykładowca historii filozofii w Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Wspólna kolacja w refektarzu zakonnym dała nie tylko okazję do wzmocnienia sił fizycznych i kontynuowania dyskusji, ale również do długiego kolędowania, gdyż spotkanie przypadło Jeszcze na okres bożonarodzeniowy. Okazało się, że ta polska tradycja jest wciąż żywa, a wspólny śpiew dał wszystkim wiele radości i satysfakcji.