Artykuł pochodzi z Czasu Serca nr 2/2014.


Papieskie słowa usłyszane w przerwie obiadowej stały się zalążkiem nowej działalności duszpasterskiej, będącej zarazem powrotem do aktywności bardzo bliskiej założycielowi sercanów. Wspomnienia i nadzieje na kierunki rozwoju Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” snuje ks. Grzegorz Piątek SCJ w rozmowie z ks. Radosławem Warendą SCJ.
Najtrwalsze inicjatywy to te oddolne, które nie tyle są pomysłem duszpasterza, co wynikają z konkretnych potrzeb ludzi. Sięgnijmy do początków duszpasterstwa, u których stanęli i przedsiębiorca, i polski papież.czas-serca-okladka
Nie byłoby duszpasterstwa bez współpracy osób świeckich i duchownych. Można powiedzieć, że zrodziło się ono ze swego rodzaju oburzenia na kościelne nauczanie. Marek Świeży, przedsiębiorca z Gdowa, słuchając homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Legnicy w 1997 roku, w której postawił on określone wymagania przedsiębiorcom, pomyślał, że łatwo ojcu świętemu mówić, bo nie prowadzi firmy w Polsce. Co jednak robić w praktyce? To pytanie zainspirowało do dalszych poszukiwań i mężczyzna wkrótce udał się z pielgrzymką do Rzymu. W bazylice św. Piotra zapytał wprost przechodzącego papieża o radę. Ten odpowiedział: „Idź z tym do swojego biskupa”. I poszedł, skoro tak nakazał ojciec święty. Do rozmowy z kard. Franciszkiem Macharskim doszło po wielu miesiącach. Ukierunkowała ona poszukiwania i przemyślenia Marka Świeżego, który ostatecznie poprosił o zorganizowanie spotkania dla przedsiębiorców będących znajomymi sercanów. Pierwsze spotkania odbyły się 11 i 12 grudnia 1999 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach przy aktywnej pomocy ks. Tadeusza Michałka, ks. Tadeusza Kałużnego i ks. Dariusza Salamona. Uczestniczyło w nim dziesięciu przedsiębiorców. Krok po kroku rozwijała się współpraca ludzi biznesu i duchownych. Ta współpraca i wzajemna otwartość jest do dzisiaj cechą charakterystyczną „Talentu” i źródłem jego rozwoju.
Nie bez przyczyny zatem pan Marek trafił do sercanów…
CS_Talent_1Po 14 latach działalności wielu mówi: „To wasz sercański charyzmat i&n