Pod koniec lutego włoscy przedsiębiorcy obchodzili swój Jubileusz Miłosierdzia. Z tej okazji przybyli z pielgrzymką do Rzymu i spotkali się w auli Pawła VI z papieżem Franciszkiem. Papież przypomniał im zobowiązanie do tego, by swoją pracą przyczyniali się do wytwarzania bogactwa, budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i lepiej odpowiadającego na potrzeby człowieka. Podkreślił lansowaną przez siebie tezę, że trzeba tworzyć alternatywę dla konsumpcjonistycznego modelu zysku za wszelką cenę, która będzie sprzyjała rodzinom i ludziom wykluczonym z życia gospodarczego. Warunkiem sukcesu w budowaniu takiej alternatywy jest wspólne działanie chrześcijańskich przedsiębiorców, oparte o respektowanie godności każdego człowieka i sprawiedliwości. Franciszek przypomniał, że głoszenie wolności gospodarczej nie może przeważać nad konkretną wolnością człowieka, a rynek nie może być wartością absolutną.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst papieskiego przemówienia.

Gospodarka wszystkich i dla wszystkich

Przemówienie papieża Franciszka do włoskich przedsiębiorców zrzeszonych w Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego – Confindustrii, Watykan, 27 lutego 2016 r.

Szanowni Panie i Panowie, dzień dobry!
Witam was wszystkich, przedstawicieli świata przedsiębiorczości, którzy przybyliście bardzo licznie. Dziękuję przewodniczącemu, panu Squinziemu, a także panu Ghizzoniemu i pani Marcegaglii za słowa, które do mnie skierowali. Przez to spotkanie, będące nowością w historii waszego stowarzyszenia, postanowiliście potwierdzić pewne zobowiązanie – a mianowicie, by swoją pracą przyczyniać się do tego, aby społeczeństwo było bardziej sprawiedliwe i lepiej odpowiadało na potrzeby człowieka. Chcecie razem zastanawiać się nad etyką działalności gospodarczej; razem postanowiliście poświęcać więcej uwagi wartościom, które są «kośćcem» projektów dotyczących formacji, waloryzacji terytorium oraz rozwijania relacji społecznych, a które umożliwiają konkretną alternatywę dla konsumpcjonistycznego modelu zysku za wszelką cenę.
«Działać razem» – te słowa wybraliście jako przewodnie wskazanie i ukierunkowanie. Inspirują one do współdziałania, do dzielenia się, do przygotowywania drogi dla stosunków, w których zasadą regulującą jest wspólne poczucie odpowiedzialności. Ta droga otwiera przestrzeń dla nowych strategii, nowych stylów, nowych postaw. Jakże inne byłoby nasze życie, gdybyśmy naprawdę uczyli się dzień po dniu pracować, myśleć, budować razem!
W złożonym świecie przedsiębiorczości «działanie razem» oznacza inwestowanie w projekty, które mogłyby włączyć podmioty często zapominane lub pomijane. Wśród nich przede wszystkim rodziny, ogniska ludzkości, w których doświadczenie pracy, ofiarność, która ją umacnia i wynikające z niej owoce zyskują sens i wartość. A oprócz rodzin nie możemy zapominać o kategoriach najsłabszych i usuwanych na margines, jak ludzie starsi, którzy mogliby jeszcze stanowić zasoby i siły dla efektywnej współpracy, a jednak bywają zbyt często odrzucani jako nieużyteczni i nieproduktywni. A co powiedzieć o tych wszystkich potencjalnych pracownikach, zwłaszcza młodych, którzy będąc więźniami niepewnego zatrudnienia lub długich okresów bezrobocia, nie są obejmowani ofertą pracy, która dałaby im poza uczciwym wynagrodzeniem także tę godność, której niekiedy czują się pozbawieni?
Wszystkie te siły, razem, mogą dokonać zmiany w działalności przedsiębiorczej, która postawiłaby na centralnym miejscu osobę, jakość jej relacji, prawdę jej zaangażowania w budowanie świata ba