Dobra książka

Jak etycznie inwestować?

Jak etycznie inwestować?

Autor | Dodano 13 kwietnia 2010

Czy pomnażanie pieniędzy może iść w parze z moralnością? Czy da się inwestować w sposób nienaganny etycznie? Na te pytania odpowiedzi poszukują o. Anselm Grün i Thomas Kohrs w książce Jak etycznie inwestować?.

Kategorie: 2010 nr 2, Biuletyn TALENT, Dobra książka

„Kapitał. Mowa w obronie człowieka”

„Kapitał. Mowa w obronie człowieka”

Autor | Dodano 11 lutego 2010

„Kapitał” abpa Marx’a jest ważnym i stanowczym głosem w debacie nad kształtem współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Arcybiskup Monachium stawia jasną diagnozę problemów, z którymi muszą się zmierzyć współczesne społeczeństwa, a których skutkiem są m.in. ubóstwo, niesprawiedliwość, bezrobocie i kryzys rodziny. Autor czyni to w sposób przystępny, odwołując się do wielu współczesnych przykładów ze świata […]

Kategorie: 2010 nr 1, Biuletyn TALENT, Dobra książka

„Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy”

Autor | Dodano 1 grudnia 2007

Książka Zygmunta Baumana podejmuje ważne i pilne sprawy związku koncepcji współczesnego społeczeństwa z konsekwencjami ekonomicznymi. Dostarcza wielu interesujących pretekstów do dalszych analiz, a przez swój komunikatywny język jest dostępna dla szerszego odbiorcy, który nie posiada specjalistycznego przygotowania ekonomicznego.

Kategorie: 2007 nr 3-4, Biuletyn TALENT, Dobra książka

„Sztuka rozmawiania”

Autor | Dodano 1 lutego 2007

Czy życie duchowe jest samotną wyspą na morzu życia psychicznego? Jakie wyznaczniki „prawdziwej” czy też owocnej duchowości należałoby wydobyć z różnorodnych warstw życia wiarą? Recenzja książki Friedemanna Schulza von Thuna.

Kategorie: 2007 nr 1, Biuletyn TALENT, Dobra książka

„ABC psychologii komunikacji”

Autor | Dodano 15 grudnia 2006

Książka Elżbiety Sujak, lekarza psychiatry, neurologa, a nade wszystko praktyka – osoby od wielu lat prowadzącej kursy psychologii komunikacji, zwięźle prezentuje podstawy, logikę, czy też filozofię psychologii komunikacji.

Kategorie: 2006 nr 4, Biuletyn TALENT, Dobra książka

„Uczciwi inaczej”

Autor | Dodano 3 kwietnia 2006

Recenzja książki Macieja Osucha. Książka o uczciwości, przypomina: nie kradnij. Nawet mała osobista kradzież to już rozkradanie Polski.

Kategorie: 2006 nr 2, Biuletyn TALENT, Dobra książka

“Zarządzanie dobrami”

Autor | Dodano 15 września 2005

Zarządzanie dobrami Ryszarda Stockiego to podręcznik zarządzania dedykowany wszystkim, którzy zaczynają zmianę świata od zmiany siebie. Autor unika wielu uproszczeń, charakterystycznych dla licznie wydawanych obecnie poradników w rodzaju „Jak być jeszcze lepszym menedżerem”. Wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś ma skutecznie zarządzać sobą i powierzonymi mu ludźmi, musi dostrzec złożoność świata i nauczyć się dokonywać wyborów.

Kategorie: 2005 nr 3, Biuletyn TALENT, Dobra książka

Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Katolicka nauka społeczna nie jest ideologią mającą służyć legitymizacji władzy, uzasadnianiu programów społecznych, politycznych, czy gospodarczych. Nie przynosi też technicznych rozwiązań problemów społecznych, prawnych, czy etycznych. Jest ona – jak uczy papież Jan Paweł II – “dokładnym sformułowaniem pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, prowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej”.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Dobra książka

Dokumenty nauki społecznej Kościoła

Autor | Dodano 30 listopada 2002

Omówienie pozycji książkowej: “Dokumenty nauki społecznej Kościoła” pod red. ks. Mariana Radwana SCJ.

Kategorie: 2002 nr 3, Biuletyn TALENT, Dobra książka

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.