Od 14 lat pierwszą niedzielę Adwentu przedsiębiorcy i pracodawcy z Duszpasterstwa TALENT gromadzą się na dorocznej pielgrzymce w krakowskich Łagiewnikach. Przybywają, by podziękować za miniony rok pracy i zawierzyć swoje życie miłosiernemu Bogu. W tym roku pielgrzymka przebiegła pod hasłem „Dla ziemi i dla nieba”, które nawiązywało do treści całorocznego programu formacyjnego.
Podczas comiesięcznych spotkań w 34 ośrodkach staraliśmy się pokazać, że pieniądze i dobra materialne są nam bardzo potrzebne i są wielkim darem od Boga. Mają jednak służyć jako narzędzia do osiągnięcia czegoś więcej niż tylko zaspokojenie bieżących potrzeb. Do tej myśli nawiązał również podczas homilii pomocniczy biskup wrocławski Andrzej Siemieniewski, który przewodniczył Eucharystii odprawianej w bazylice Bożego Miłosierdzia. Celebrację ubogacił śpiew chóru sanktuarium Musica ex anima oraz fachowy komentarz ks. Stanisława Mieszczaka SCJ.
Po Mszy Świętej około 200 pielgrzymów spotkało się w auli Jana Pawła II przy bazylice.
Mieli oni okazję do wysłuchania zaproszonych gości, zapoznania się z dokonaniami TALENTU
w 2017 roku i jego planami na przyszłość oraz na rozmowy z przedsiębiorcami przybyłymi z różnych stron Polski (m.in. z Warszawy, Wrocławia, Głogowa, Kielc, Dębicy, Rzeszowa, Mielca, Nowego Sącza, Krakowa, Katowic, Radzionkowa).
Gościem głównym pielgrzymki był znany ekonomista dr Janusz Szewczak, który w błyskotliwy sposób zwrócił uwagę na finansowe problemy współczesnego świata. Pokazał panoramę problemów i zagrożeń w świecie finansów, które wpływają na codzienną działalność gospodarczą poszczególnych przedsiębiorców.
Drugim mówcą zaproszonym na tegoroczną pielgrzymkę był ks. dr Rafał Dudała, który w niezwykle interesującej formie przedstawił cenną publikację „Etyka i biznes. Katechizm dla przedsiębiorców”, która stanie się podstawą dla przyszłorocznego programu formacyjnego naszego Duszpasterstwa. Podkreślił, że jest to książka mówiąca o tym, co ciekawe, konieczne, cenne i ważne dla życia przedsiębiorcy. Jej lektura daje szansę na osobisty rozwój i zobaczenie perspektyw działania.
Swoje przesłanie do uczestników pielgrzymki skierowali ponadto niezapowiedziani wcześniej goście. Pierwszym był generał Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Heiner Wilmer, który w swoi