Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy Spotkań z Talentem w Piekarach Śląskich (6 czerwca) i Dębicy (13 czerwca). Wstępem do dyskusji była multimedialna prezentacja tematu przygotowana przez ks. G. Piątka. Zwrócono w niej uwagę na dwie cechy sprawiedliwej firmy: godziwy zysk i sprawiedliwą płacę. 
W budowaniu sprawiedliwych relacji w przedsiębiorstwie duże znaczenie ma ponadto dążenie do podmiotowego traktowania pracowników, co wyraża się m.in. w informowaniu o roli poszczególnych osób w firmie czy rozszerzaniu własności poprzez akcjonariat pracowniczy.
W dyskusjach wskazano na rolę właściciela w procesie budowania sprawiedliwej firmy. Od jego poziomu moralnego i wrażliwości zależy bardzo wiele. Nie do przecenienia jest również rola ustawodawstwa państwowego, które powinno budować ład prawny, w ramach którego może działać przedsiębiorca. W Polsce, w ocenie uczestników spotkań, sytuacja prawna bardzo utrudnia tworzenie sprawiedliwych firm.
Spotkania w Piekarach i Dębicy zakończyły cykl spotkań poświęconych sprawiedliwości, na których omówiono cnotę sprawiedliwości, zasadę sprawiedliwości społecznej, sposoby realizacji sprawiedliwości oraz cechy sprawiedliwej firmy.