PollokArturCzas dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju gospodarczego — jak twierdzi wielu — należy już do przeszłości. Nagłe wydarzenia, nieoczekiwane rewolucje, szybkie przemiany wymagają nieustannej uwagi. Rodzące się pytanie o kierunek obserwowanych zmian nie znajduje jednej, prostej i adekwatnej odpowiedzi.
Poszukiwanie najgłębszych przyczyn przemian gospodarczych może być właściwym punktem wyjścia do naukowej refleksji ekonomistów, filozofów, socjologów, a nawet teologów. Celem tej intelektualnej konfrontacji powinno być postawienie twórczych idei, które propagowane i pielęgnowane miałyby realny wpływ na rozwój dostępny dla każdego.
Chrześcijańską propozycją jest idea transcendentalnego pochodzenia godności osoby ludzkiej oraz idea powołania człowieka do twórczego przekształcania świata. Współcześnie wyrażona została w myśli personalistycznej św. Jana Pawła II oraz gestach solidarności z ubogimi papieża Franciszka. Właściwie zrozumiana może być atrakcyjną propozycją dla świata, płaszczyzną dialogu przedstawicieli różnych religii i światopoglądów.
Zapraszamy środowisko naukowe, świat biznesu oraz wszystkich odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego na konferencję „Chrześcijaństwo a ekonomia”. Ufamy, że z udziałem zagranicznych gości w gronie prelegentów w wyjątkowej atmosferze Pałacu Książąt Lubomirskich, gdzie swoją siedzibę ma Uniwersytet Ekonomiczny, umocnimy się w przekonaniu, że to samego człowieka należy uczynić punktem odniesienia zachodzących zmian.

W imieniu organizatorów
dr Artur Pollok
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY


Patronat

organizatorzy


PROGRAM KONFERENCJI
23 kwietnia (czwartek)

Od godz. 9.00 rejestracja uczestników 
w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

10.30–11.00 – Otwarcie konferencji
Słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława DZIWISZA Metropolity Krakowskiego oraz wystąpienia Honorowych Gości

11.00–12.30 sesja I

 • Prawda w ekonomii – prof. Simona BERETTA (Cattolica Università del Sacro Cuore w Mediolanie)
 • Najważniejszy jest człowiek. Początek, rozkwit czy zmierzch idei? – ks. dr hab. Tomasz KRAJ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • W poszukiwaniu chleba… Praca i bezrobocie we współczesnym świecie – prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

12.30–13.00 – przerwa

13.00–14.30 sesja II

 • Klęska człowieka sukcesu – dr hab. Elżbieta JĘDRYCH (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • Świadectwo i pragmatyzm. Zadania chrześcijańskiego polityka wobec problemów społeczno-gospodarczych – dr hab. Krzysztof SZCZERSKI (Uniwersytet Jagielloński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)

14.30–15.30 – lunch

15.30–17.00 sesja III

 • Pieniądze dla człowieka, czy człowiek dla pieniędzy? – ks. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI
  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Czy na dobre nastała era kryzysów? – prof. Paul H. DEMBINSKI (Uniwersytet we Fryburgu, dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie)
 • Moralność w czasach finansjalizacji gospodarki – dr hab. Wiesław GUMUŁA (Uniwersytet Jagielloński, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie)

19.00 – uroczysta kolacja w Hotelu Starym

24 kwietnia (piątek)

10.00–12.00 sesja IV

 • Kościół katolicki wobec globalnych problemów współczesnego świata – Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Peter Kodwo Appiah TURKSON (przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax w Watykanie)
 • Niewolnicy PKB – jak mierzyć rozwój? – prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)
 • Wzrost nierówności – blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy – dr Artur POLLOK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

12.00–13.00 – lunch

13.00–14.30 sesja V

 • Ekonomia w XXI wieku – prof. dr hab. Marek RATAJCZAK (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego)
 • Ludzie Kościoła katolickiego wobec wyzwań ekonomii – ks. dr Marek LEŚNIAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY