Chrystus – Człowiek pracy

Dążąc do coraz głębszej wizji pracy, koniecznej w życiu chrześcijańskim, warto powracać do inspiracji zawartych w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. W końcowej części tego ważnego dokumentu społecznego Ojciec Święty odniósł pracę nie tylko ogólnie do wiary chrześcijańskiej, ale wprost do Jezusa Chrystusa, do Jego słowa, do Jego misji, do przykładu Jego życia, do Jego Paschy.

Chrystus – Człowiek pracy

Modlitwa w życiu Jana Pawła II

Modlitwa była niezwykle ważnym wymiarem życia duchowego Jana Pawła II, a widok modlącego się Papieża nie pozostawiał wątpliwości, czym ta modlitwa jest dla niego. Doświadczyliśmy tego po przyjeździe do Rzymu w styczniu 1979 roku. Już w pierwszym dniu i przy pierwszym spotkaniu w papieskiej kaplicy wyraźnie zaznaczył się jego szczególny stosunek do modlitwy.

Modlitwa w życiu Jana Pawła II

Dziękczynienie w Łagiewnikach

Szósta pielgrzymka Duszpasterstwa „Talent” do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach miała szczególny charakter. Stanowiła drugą część – po sympozjum naukowym w Stadnikach – obchodów 10-lecia istnienia Duszpasterstwa. W światowym centrum Bożego Miłosierdzia 6 grudnia br. spotkało się na dziękczynieniu i świętowaniu ponad 160 przedsiębiorców z całej Polski.

Dziękczynienie w Łagiewnikach

Sympozjum naukowe „Kościół a świat biznesu”

„Kościół polski a świat biznesu” to temat sympozjum naukowego, które odbyło się 13 listopada 2009 w Stadnikach. Zorganizowane zostało przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Wyższe Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Jego celem było spotkanie dwóch środowisk: wzięło w nim udział bowiem ok. 30 księży, 30 kleryków oraz 40 przedsiębiorców.

Sympozjum naukowe „Kościół a świat biznesu”

Miłość w prawdzie – Caritas in veritate

Czy można bagatelizować takie problemy jak nowe formy ubóstwa, łamanie ludzkich praw, rozpad ludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach? Okazuje się, że tak. W dniu opublikowania papieskiej encykliki analizującej te i inne zagadnienia w głównym programie informacyjnym TVP 1 pominięto ten dokument milczeniem (ważniejsza okazała się relacja z pogrzebu M. Jacksona). Incydent ten pokazuje, jaka jest skala obojętności na społeczne nauczanie Kościoła i palące problemy dotyczące wszystkich mieszkańców naszego globu.

Miłość w prawdzie – Caritas in veritate