prof. Aniela Dylus

W różnych środowiskach elit gospodarczych podejmuje się wysiłki w celu wyznaczenia strategii moralnie odpowiedzialnego zarządzania. Niekiedy są one inspirowane religijnie. (…) przytoczę oryginalną parafrazę ewangelicznych 8 błogosławieństw, dokonaną przez jednego z członków niemieckiego Związku Przedsiębiorców Katolickich (Bund Katholischer Unternehmer). Zasługuje ona na uwagę tym bardziej, że wykazuje zadziwiającą zbieżność z najnowszą nauką o zarządzaniu:

1.   Błogosławieni kierownicy, którzy ułatwiają zrozumienie sensu ludzkiej pracy, albowiem oni będą mieli umotywowanych współpracowników;

2.   Błogosławieni kierownicy uprzejmi