Agnieszka Dziarmaga

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla grupy przedsiębiorców i pracodawców z różnych zakątków Polski poprowadził ks. kardynał Stanisław Nagy.

Odbyły się one w dniach 11–13 lutego w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Myślą przewodnią piątych w historii duszpasterstwa trzydniowych rekolekcji, było motto: Kościół żyje dzięki Eucharystii.

Udział w codziennej Mszy św., nabożeństwach pasyjnych, konferencjach ascetycznych i dyskusjach, a także interesujące świadectwa uczestników potwierdziły, że wielu przedsiębiorców i pracodawców pragnie kierować się w swym życiu wskazaniami ewangelicznymi.

Kard. St. Nagy w swych konferencjach analizował dokumenty papieskie traktujące o pracy ludzkiej i sprawiedliwości społecznej oraz niszczycielski stosunek współczesnego człowieka do powierzonych mu ziemskich zasobów. Śledząc mapę życia Jezusa w kontekście Tajemnicy Paschalnej, kard. Nagy podkreślił istotę zwyczajności, codzienności tego życia – oraz wpisującej się w nie pracy. Zalecał uczenie się i praktykowanie filozofii pracy oraz podjęcie trudu uzdrawiania jej etosu w Polsce. Problematyka dotykająca bezpośrednio przedsiębiorczości w kontekście podejmowanych przez Księdza Kardynała zagadnień, stanowiła nie tyle rodzaj postulatów, ile teologicznych, pogłębionych medytacji.

Warsztaty poświęcone Eucharystii (Czy rozumiem i kocham Eucharystię?, Czy Msza święta wpływa na moje codzienne życie?, Czy dobrze rozumiem i uczestniczę w liturgii?) były potwierdzeniem tego, z jaką powagą i roztropnością środowisko ludzi biznesu traktuje Eucharystię, a także jak cenne są wskazówki Ojca Świętego Jana Pawła II do przeżywania Roku Eucharystii. Tę tematykę dobrze uzupełniały konferencje wygłoszone przez ks. Ryszarda Krupę SCJ, przywołujące etos „Solidarności”, rozważany w kontekście jej 25-lecia oraz o potrzebie solidarności przedsiębiorcy z drugim człowiekiem.

Podczas rekolekcji była okazja, aby ponownie podziękować za to, co dzięki łasce Bożej i zaangażowaniu tak wielu osób, wydarzyło się w kierowanym przez księży sercanów duszpasterstwie: odbywane wspólnie rekolekcje, dni skupienia, warsztaty, szkolenia, wycieczki i pielgrzymki – jak ta do Ojca Świętego i ostatnia pielgrzymka dziękczynna do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (grudzień 2004).

Trzeba podkreślić radość z faktu, że swój akces do duszpasterstwa zgłaszają wciąż nowe osoby, a jego działalność wpisała się w kalendarium wydarzeń w kilku diecezjach w Polsce.