Biuletyn TALENT

Święty Paweł, przedsiębiorcy i ewangelizacja.

Autor | Dodano 27 czerwca 2009

Do 29 czerwca br. przeżywamy w Kościele katolickim Rok św. Pawła, Apostoła Narodów, który poświęcił życie, aby dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi. Wspominając dokonania tego człowieka, mamy też szansę przyjrzeć się jego współpracownikom w dziele ewangelizacji, wśród których byli i przedsiębiorcami. Ich przykład stanowi zaproszenie dla współczesnych chrześcijańskich przedsiębiorców do aktywnego dawania świadectwa o własnej wierze.

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT

CELAM o światowym kryzysie

Autor | Dodano 11 lutego 2009

Na moralny wymiar światowego kryzysu gospodarki i na potrzebę wypracowania nowego porządku międzynarodowego w duchu dobra wspólnego zwróciła uwagę Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM).

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT, Kryzys finansowy

Benedykt XVI: Niech światowy kryzys zrodzi solidarność i odpowiedzialność

Autor | Dodano 31 stycznia 2009

Obecny kryzys gospodarczy wymaga stworzenia nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy. Ważny wkład mogą tu wnieść organizacje związkowe – stwierdził Papież, spotykając się z kierownictwem Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych (CISL).

Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT, Kryzys finansowy

Świadkowie

Autor | Dodano 15 grudnia 2008

Świadkowie, czyli przykłady postaw moralnych wspierających rozwój.

Kategorie: 2008 nr 4, Biuletyn TALENT

Ubóstwo, gospodarka i pokój. Komentarz do Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2009

Autor | Dodano 15 grudnia 2008

“Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”. Taki tytuł nosi przedstawione w Watykanie papieskie orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia 2009 r. Przesłanie, zawierające wiele wątków ważnych dla współczesnego przedsiębiorcy, zaprezentował 11 grudnia przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”, kard. Renato Martino.

Kategorie: 2008 nr 4, Biuletyn TALENT

Jak Karol Wojtyła przeszkadza nam w prowadzeniu interesów

Autor | Dodano 15 grudnia 2008

Ryszard Stocki na temat partycypacji w zarządzaniu – monodram przedstawiony podczas pielgrzymki przedsiębiorców do Łagiewnik.

Kategorie: 2008 nr 4, Biuletyn TALENT, Kronika wydarzeń

Wyzwania dla "Talentu"

Autor | Dodano 15 grudnia 2008

Wstęp do numeru. Niedawna pielgrzymka do sanktuarium w Łagiewnikach stanowiła wymowne zwieńczenie tegorocznej działalności Duszpasterstwa “Talent”. Na dziewiąty rok jego funkcjonowania złożyło się wiele inicjatyw i wydarzeń, które zostały podjęte w kilku diecezjach dzięki życzliwości tamtejszych Pasterzy Kościoła.

Kategorie: 2008 nr 4, Biuletyn TALENT

Jesteśmy jego dłużnikami

Autor | Dodano 20 października 2008

Wstęp do numeru. Przed trzydziestu laty kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Jan Paweł II. Wkrótce stał się on nie tylko najważniejszą osobistością w skali świata, ale przede wszystkim wielkim “ewangelizatorem” – głosicielem dobrej nowiny o zbawieniu. Jego pontyfikat naznaczył i ukierunkował dzieje świata i Kościoła, wpływając na życie setek milionów ludzi.

Kategorie: 2008 nr 3, Biuletyn TALENT

Europa dla Chrystusa

Autor | Dodano 20 października 2008

Artykuł o ruchu Europe4Christ.net – Europa dla Chrystusa, założonego dla ratowania chrześcijańskich korzeni i wartości, walki z chrystianofobią.

Kategorie: 2008 nr 3, Biuletyn TALENT

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.